Сертифициран публичен облак

CloudSigma се сдоби с международния стандарт ISO/IEC 27001:2013, установявайки най-добри практики, що се отнася до поверителността на данни, сигурността , и управлението на информация, които се прилагат върху процеси, информационно-технологични системи, чрез установяването и поддържането на система за управление на информационната сигурност (СУИС) в цялата компания.

Уверете се, че инфраструктурата ви е защитена


Certificates Web6
[p style=”text-align:center”;]CloudSigma гарантира, че всички аспекти на инфраструктурата и услугите, използвани за предоставянето и менажирането на вашата облачна инфраструктура, съответстват на най-високите стандарти на ISO сертифициране, свързани със сигурността и поверителността на данни.
[/p]


  Сигурност

Обхвата на сигурността на данни включва домейните за поверителност/ неприкосновеност, пълнота/цялост, както и наличност на информацията. Дефинирани саполитики за прилагането на установени правила, събития, действия и ресурси, за да се защити сигурността на цялата информация по време на предоставянето на широка гама от услуги. Тези политики са съобразени със съответните клаузи на Анекс А от стандарта ISO/IEC 27001:2013. Политиките се отнасят до цялата апаратура и инфраструктура, както и мобилни устройства и практики за работа от разстояние. Информационната система за управление на сигурността в цялата компания се съблюдава и подобрява непрестанно спрямо изискванията на стандарта.

  Операции

CloudSigma работи на базата на операционен модел за бизнес методология наречен Agile Scrum. Екип операции на компанията управлява цялата инфраструктура по сигурен начин чрез VPN тунелиране, SSH ключове, както и много други строги протоколи за сигурност. Промените по инфраструктурата се тестват усърдно в продължение на месеци в нашата лаборатория за тестване, където се симулират реални ситуации. По този начин клиентите ни се възползват от технологичните ни иновации без това да оказва каквото и да е било въздействие върху вече съществуващата им облачна инфраструктура. Всички тези процедурите са съобразени с изискванията на стандарта ISO 27001.

  Разработка

CloudSigma има установена методология що се отнася до разработването и инсталирането на софтуер. Тя се състои от разделение на разработваща, тестваща и производствена среди. Софтуерното разработване се управлява през Mercurial, платформа за менажиране на сорс код, с допълнителни улеснения за единица тестване и проверяване на код. Всички версии са внимателно преглеждани и тествани на нашата преходна платформа за тестване и инсталиране чрез автоматизиран процес на непрекъсната интеграция. Версиите са номерирани и наименовани, както и свързани към нашата платформа за разработка на софтуер, което позволява промени и проверки по всяко време, както трябва да бъде според ISO 27001.


  Техническа поддръжка

Екипът ни по техническа поддръжка е обучен в съответствие с високи технически и търговски стандарти за грижа за клиента. Екипът е отговорен, добре подготвен и отзивчив. CloudSigma гарантира целогодишна 24/7-часова поддръжка по чат на живо, електронна поща и автоматизирата онлайн система Zendesk. Екипът непрекъснато наблюдава инфраструктурата през обширна и интелигентна система за наблюдение, която осигурява изправността на системните компоненти, както и реагира мигновено на инциденти, следвайки документирани процедури или ескалира към екип операции. Всички системи за наблюдение са съобразени с протоколите ни за сигурност и конфиденциалност.

  Мрежи

CloudSigma прилага разработена политика и техническа рамка за защита на информацията, която се съхранява на инфраструктурата ни. Компанията непрекъснато следи, измерва, анализира и оценява целия мрежови трафик. CloudSigma е разработила патентована система за DDOS защита. Също така, компанията използва 24/7-часова NOC система, която да управлява всички евентуални рискове и предоставя непрекъсната обратна връзка към клиентите. Компанията предоставя оценка на риска и въздействието му върху всички наши мрежи. Това е само малък подраздел на необходимите мерки, предприети от CloudSigma, за да се гарантира сигурността на услугите ни.

  Центрове за данни

CloudSigma има дългогодишно партньорство с Equinix, световен лидер в мулти-наетите центрове за данни. Всички облаци на CloudSigma са настанени в Equinix ISO 27001-сертифицирани центрове за данни. Всички партньорски облаци са също разположени в ISO 27001-съвместими центрове за данни. Моля, кликнете върху една от следните връзки за подробна информация за сигурността на всяка облачна локация:

Франкфурт | Варшава | Цюрих | Хонолулу | Маями
Сан Хосе | Вашингтон | Манила | Пърт