Оптимизиран клауд хостинг за доставчици на услуги

  Успешни доставчици на платформени и софтуерни услуги, както и независими доставчици на софтуер, използват CloudSigma
Независимо дали прехвърляте съществуващ продукт в облака или създавате изцяло нова услуга, изборът на доставчик на облачни услуги може да е определящ за вашия успех. Колко бързо и лесно може да внедрите и започнете работа? И ще може ли да скалирате, ако услугата се окаже успешна? Какви нива на производителност и разполагаемост на услугата са постижими? Нужен ви е облак, който да се представя безупречно на тези и други фронтове. Затова все повече услуги днес функционират върху CloudSigma.Миграция и време за внедряване


Миграцията и конфигурацията са еднократни инвестиционни разходи, специфични за облачните услуги, затова минимизирането им има смисъл. Всяка промяна на конфигурацията, която правите заради специални изисквания от страна на доставчика, ви оставя пленник на този доставчик. Затова избягването на такива специализации е наистина оптимален подход. Колкото по-малко време отделяте за внедряване в облака, толкова по-бързо вашата услуга ще бъде готова за работа и толкова по-подготвени ще бъдете за бързо адаптиране към променящите клиентски изисквания в бъдеще.

  За какво да питате

 • Какви промени трябва да направя в своите стандартни операционни системи, за да работят в облака?

  Какво да търсите

 • Съвместимост със стандартни операционни системи и дискови формати. Колкото повече промени се налага да правите, толкова по-големи инвестиции в загубено време ще трябва да направите.

  Нашето клауд решение

 • Използвате всяка x86/x64 операционна система в непроменен вид на нашия облак. От BSD до Linux до Windows, нови и стари версии, на CloudSigma върви всичко!


 • Какви интерфейси са налични за импорт и експорт на моите данни?
 • Лесна и за предпочитане безплатна възможност за качване и сваляне на реплики/копия на вашия драйв от облачния ви профил в използваем формат и за разумно време.
 • Качвате и сваляте пълни реплики/копия на дисковото устройство в/от нашето уеб приложение или през нашия API. Безплатно, незабавно и просто. Приемаме “сурови” образи на драйвове в RAW формат, които после може да конвертирате лесно.


 • По какво вашата сървърна инфраструктура се различава от стандартните топологии?
 • Приемане на стандартни модели за сървъри, дискови устройства и мрежово осигуряване. Колкото повече даден облак използва „нови“ типове реализации, толкова по-специална е конфигурацията и толкова повече време ще отделите за конфигуриране на вашата клауд инфраструктура.
 • Създавате своите сървъри точно като физически машини: оразмерявате вашите CPU и RAM, правите и закачате дискови устройства на сървъра и след това конфигурирате своите публични и частни мрежи. Не се изисква абсолютно никакво обучение.


“На първо място трябва да кажа, че зареждането на реплики при вас е СМАЙВАЩО и изключително добре реализирано чрез качването на образи. МНОГО елегантно. Това е изключително важно за моята компания и вашият метод е много по-лесен от алтернативните.”Водещ независим доставчик на софтуер (ISV) от Северна Америка.

Скалиране и автоматизация


Вече сте „в ефир“, но как ще гарантирате, че услугата продължава да отговаря на потребностите? Тук проличава колко е важна възможността за ескалиране и де-ескалиране. По същата логика, колкото повече автоматизирате услугата си, толкова по-бързо ще извършвате промените и толкова по-малко време ще отделяте за обслужване на вашата облачна инфраструктура. Тези икономии на време ще позволят на вашите разработчици и ИТ специалисти да се съсредоточат върху задачи с по-висока стойност, като подобряване на същинския ви продукт, без да се притесняват дали имате достатъчно сървъри!

  Какво да питате

 • Какви са вашите срокове за провизиране на инфраструктурни компоненти като сървъри, дискови устройства и мрежи?

  Какво да търсите

 • Колкото по-кратки са сроковете за провизиране, толкова по-добре. Когато сте в производствен режим и се нуждаете от ресурси, ще ги получите максимално бързо. Непродуктивно е да карате разработчиците да чакат, дори за тестове.

  Нашето клауд решение

 • Ние предлагаме моментално провизиране на инфраструктура. Създаването на нов сървър отнема по-малко от 30 секунди – за толкова време създавате напълно функционален облачен сървър до етапа на влизане с име и парола. Нуждаете се от нова частна мрежа? Може да я имате за под пет секунди. Схванахте…


 • Какво API покритие на функциите осигурявате?
 • Автоматизацията в клауд среда е от ключово значение за създаването на адаптивна услуга, която винаги работи. Функционалното покритие на облачния API е критичен фактор.
 • Ние предлагаме 100% функционално покритие нанашия API. Собственото ни уеб приложение е изградено върху нашия API. В състояние сме да автоматизираме всеки аспект от вашата клауд инфраструктура.


 • Какви услуги се интегрират върху вашия API?
 • Интеграцията с външни инструменти ще улесни значително живота на вашите разработчици. Независимо дали става дума за частен клауд стак като OpenStack и Abiquo или универсален клауд драйвер като Apache Libcloud, колкото по-голям набор с инструменти е на разположение, с толкова по-широк избор от опции за оркестрация и управление ще разполагате.
 • Като водещ доставчик на публични клауд услуги, имаме интеграции с OpenStack, Ubuntu, CoreOS, jclouds, libcloud, fog.io и редица други. Към тях постоянно добавяме нови, за да предоставим на клиентите си най-широк избор от средства за управление на тяхната клауд инфраструктура. Проверете нашата широка гама от външни интеграции на различни езици, за да ускорите оперативната работа на вашите разработчици.


“Процесът на създаване и клониране на виртуални машини е много бърз. Около 2 минути, за да стартират 25 вече създадени машини. Съществуват много възможности за оптимизиране и промяна на спесификациите на виртуалните машини – CPU, RAM, памет, мрежов интерфейс – което е много удобно, тъй като рендерирането на продукти по принцип изисква много ресурси – колкото повече, толкова по-добре.”“Водеща

Икономичност


Въпреки че икономиите на разходи не са най-голямото предимството от използването на клауд инфраструктура, ефективната реализация определено има значение. Разликата между конкурентна/рентабилна услуга и губеща услуга често се свежда до ефективността на базовата инфраструктура. Икономичността е резултат от прецизно оразмеряване на ресурсите съобразно вашите изисквания, съчетана със система за фактуриране на облачните услуги, която съответства на реалното ви потребление във времето и ви начислява само това потребление.

  Какво да питате

 • На база какви периоди за фактуриране измервате моето потребление на ресурси?

  Какво да търсите

 • Колкото сметките са по-близки до реалното ви потребление, толкова по-висока икономичност постигате вие. Следователно, по-кратките периоди на фактуриране са по-подходящи, тъй като по-бързо отразяват промените в инфраструктурата.

  Нашето клауд решение

 • Следим потреблението на ресурси от нашите клиенти на кратки цикли от по пет минути. Пълният регистър на транзакциите е видим за клиентите чрез уеб приложението и API, което им позволява лесно да проверяват и следят своите сметки и начини на потребление.


 • Мога ли свободно да оразмерявам, преоразмерявам и комбинирам ресурси?
 • Търсете повече гъвкавост. Колкото повече контрол и гъвкавост имате по отношение на оразмеряването и конфигурирането на вашите ресурси, толкова по-тясно провизираните от вас облачни ресурси ще отговарят на реалните ви потребности.
 • Ние предлагаме „перфектно провизиране“. Това ви дава свободата да оразмерявате сървъри и памет както желаете. Може да комбинирате ресурси в широки минимални и максимални граници без ограничение.


 • Фактурирате ли използването на сървъри, които са изключени?
 • Търсете клауд, които не фактурира неизползвани ресурси. При предоставянето на услуга вашите нужди често са динамични, тоест използването на услугата се променя във времето. Облакът ви осигурява еластичността да включвате и изключвате инфраструктурни компоненти в зависимост от потребностите. Използването на клауд, който отразява това вариращо използване, е от ключово значение за ефективността на разходите по закупуваната клауд услуга.
 • Начисляваме на клиентите си сумарното потребление на всеки ресурс, напр. CPU, RAM, памет и т.н. Може да закупите абонамент за всекидневното ви потребление (24/7) и при необходимост да заявявате експанзия (burst) без ограничения. В комбинация с нашия 5-минутен цикъл на фактуриране, това ви дава възможност да създадете идеална комбинация от дългосрочен пакет и краткосрочни заявки за увеличено потребление.


„Избрахме за операциите си дейта център на CloudSigma в Цюрих. CloudSigma осигури изискваната от Deutsche Börse надеждност, капацитет и гъвкавост на конкурентни тарифи.“Stephen Watling, Deutsche Börse

Надеждност, прозрачност и съпорт


Надеждността на една услуга се определя от инфраструктурата, която я осигурява. Избирайки клауд хостинг партньор, който осигурява висока разполагаемост и надеждност, съчетани с професионален и прозрачен подход към управлението на инциденти, вие гарантирате успешно предоставяне на вашата услуга от облака.


  Какво да питате

 • Каква степен на разполагаемост и резервираност предлага вашият клауд?

  Какво да търсите

 • Разполагаемостта на услугата е изключително важна, тъй като клиентите проявяват голяма нетърпимост към прекъсванията. Клауд, който ви позволява да постигнете наистина висока разполагаемост чрез разпределение и резервираност на компонентите и ще ви подкрепя за постигането на вашите цели.

  Нашето клауд решение

 • Нашите основни мрежови функции и комутации са с висока степен на резервираност. Освен това, предлагаме функционалноста „избягване“ в изчислителната и запаметяващата част, позволяваща на клиентите недвусмислено да разделят ключови компоненти, които биха били изложени на неочаквани неизправности.


 • Какво ниво на разполагаемост предлагате с вашата гаранция за качество на услугата (SLA)?
 • Разполагаемост 99.9%, вписана в SLA, може да изглежда висока, но на годишна база това означава почти девет часа неработоспособност без никаква компенсация. Колкото по-високо е нивото на разполагаемост, толкова по-добре.
 • Нашият SLA е с 100% разполагаемост и мрежова латентност под 1 милисекунда в облака. Това означава, че всяко прекъсване над 15 минути ви носи кредити по SLA и създава дискомфорт както за нас, така и за вас. Това е мощен стимул да инвестираме в резервираност и да избягваме прекъсвания, което е видно от историческите данни за нашето представяне.


 • Откъде мога да видя историческите данни за вашето представяне, включително тези свързани с инциденти?
 • Инциденти възникват от време на време при всеки доставчик – някои доставчици са прозрачни в това отношение, а други не толкова. Информираността ви позволява по-добре да управлявате потребителите на вашата услуга. Колкото повече и по-навременна информация имате, толкова по-добре.
 • Ние обявяваме публично всички инциденти, които засягат клиентите, на status.cloudsigma.com. Всеки може да се абонира и получава предупреждения за инциденти и дейности по техническото обслужване.


 • Как управлявате и обявявате инцидентите на вашите клиенти?
 • При отпадане или влошаване на облачната услуга, действията за управление на инцидента от страна на доставчика понякога са решаващи за това дали ще задържите клиентите си или ще ги загубите. Търсете професионален, прозрачен подход към управлението на инциденти. Желателно е също така да имате директен достъп до персонала по поддръжката.
 • Ние предлагаме пълна организация около инцидентите. Първо се свързваме с всички засегнати от инцидента клиенти и впоследствие ги информираме чрез редовни актуализации. Клиентите се известяват за отстраняването на инцидента и впоследствие получават пълния анализ на причините, след като бъде изготвен. За всички клиенти е наличен безплатен онлайн съпорт 24/7 чрез имейл или чат на живо.

“Използването на CloudSigma ни позволи да подобрим обслужването на собствените си клиенти, тъй като сега те могат да разполагат ресурсите си в облака по-бързо, при по-голяма скалируемост, надеждност и производителност.”Patrick Rodies, CTO, Preview Networks

Създайте клауд сървър за по-малко от 30 секунди

Предлагаме 7-дневен безплатен тест без да искаме кредитна карта или демо акаунт с незабавен достъп през следващия час …

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА