FreeBSD Сървъри в облака

Наясно сме защо обичате FreeBSD. Независимо дали е CARP, HAST, PF, ZFS или просто системата Ports, ние го приемаме. Можете да използвате FreeBSD на нашите клауд сървъри с пълен достъп до кореновия каталог.Възползвайте се от напълно отворения софтуер и мрежови слоеве с възможност за пълна потребителска адаптация на вашата облачна инфраструктура. Открийте изчислителната мощ на FreeBSD в облачната среда на CloudSigma.


FreeBSD Cloud Servers

Стартирайте FreeBSD 10 сървър

Заявете своя безплатен 7-дневен тест, без да предоставяте данни за кредитна карта.

КЛАУД СЪРВЪРИ С ИНСТАЛИРАН FREEBSDОткрийте мощта на FreeBSD в облака с незабавно скалируем клауд сървър. Създаването на нов FreeBSD клауд сървър е толкова лесно, колкото и инсталирането на такъв директно от нашата публична библиотека с драйвове. Както всички готови инсталации на сървърни системи в нашия клауд, новата FreeBSD система е готова за работа веднага след въвеждането й във вашия облачен профил.

Хостинг под FreeBSD

С CloudSigma веднага ще забележите разликата между хостинг върху клауд сървъри и
традиционния Virtual Private Server (VPS) хостинг. За разлика от повечето VPS доставчици, които разделят големи специализирани сървъри и ги разпределят между своите клиенти, ние поддържаме напълно изолиран FreeBSD клауд сървър за вас. VPS доставчиците разчитат на различни технологии, за да изолират множество потребители на сървъра един от друг, като едновременно използват една споделена инстанция на FreeBSD. Нашата платформа позволява на всеки потребител да работи върху собствен, пълноценен FreeBSD сървър с пълен достъп до кореновия каталог. Това осигурява на потребителя по-широк избор от видове сървъри, по-задълбочени възможности за конфигуриране, по-голяма производителност и по-сериозни гаранции за изолираност и сигурност.

Предлагаме също така широка гама от инсталационни дискове и клауд сървъри с инсталиран Linux.


Стартирайте FreeBSD 10 сървър
Заявете своя безплатен 7-дневен тест, без да предоставяте данни за кредитна карта.