Linux Клауд Компютинг & Хостинг, Клауд Сървъри за Linux: Red Hat, Fedora, Ubuntu, CentOS

Внимание: Информацията на тази страница е обект на отговорност, авторски права и правилата, свързани със защита на личните данни.

Linux Клауд Хостинг

Linux Клауд Сървъри от КлаудСигма

Настройваеми на момента, гъвкави клауд сървъри. Използвайте всяка дистрибуция на Linux, която желаете, или изберете предварително инсталиран Linux клауд сървър с Fedora, Red Hat, CentOS и Ubuntu, всички от тях на разположение. Възползвайте се от пълен администраторски контрол без споделени софтуерни ресурси и създавайте и оперирайте с всяко ядро, което желаете.

Възползвайте се от клауд сървъри с висока производителност и оставете в миналото традиционния Виртуален Частен Сървърен (VPS) хостинг под Linux. Традиционните VPS-доставчици фрагментират големи специализирани сървъри, поделяйки ги между клиентите. Обичайно, VPS-доставиците използват контейнерна технология за изолиране на отделните потребители на единичен сървър едни от други, поддържайки една единствена споделена версия на Linux. За разлика от тях, нашата Linux KVM технология позволява на всеки потребител да използва негово собствено изолирано копие на Linux, предоставяйки огромен избор на дистрибуции, по-висока производителност, разширени възможности за конфигурация, по-висока изолация и по-високи гаранции, свързани със сигурността.

Предварително Инсталирани Linux Клауд Сървъри

Ние предлагаме, както сървърни, така и десктоп версии на Ubuntu 10.04 като незабавно разполагаеми клауд сървъри. Създаването на нов Linux клауд сървър е точно толкова лесно, колкото и избора на готовата дистрибуция. Предварително инсталираните Ubuntu сървъри са готови за незабавно използване, като част от нашите клауд хостинг пакети за Linux.

Ние предлагаме Fedora 13 като готов за използване сървърен файл. Създаването на Вашия нов Fedora клауд сървър е резултат просто от употребата му във Вашия клауд компютинг профил. Вашият нов Fedora Linux сървър ще бъде готов незабавно, след като го изберете.

Ние предлагаме и CentOS 5.5 Linux от библиотеката ни с предварително инсталирани клауд сървъри. За да създадете Вашия CentOS клауд сървър, Вие просто трябва да го използвате в профила си. Вашият нов CentOS Linux сървър ще бъде готов незабавно след избирането му.

Linux се превръща незабавно в нов клауд сървър. Вие имате избора с или без X и Вашият нов Linux сървър ще се появи незабавно във Вашия Linux клауд компютинг профил.

В допълнение, ние предлагаме над 150 Linux дистрибуционни инсталационни CD-та, налични от библиотеката с дискови данни, плюс някои предварително инсталирани Windows клауд сървъри и FreeBSD клауд сървъри. Ако Вие самите желаете да създадете нова персонализирана системна инсталация, Вие можете да го направите без проблеми. Нашите Linux клауд хостинг сървъри предлагат завършени клауд компютинг възможности.

Опитайте безплатно нашите клауд сървъри сега!

Share this Post