Cloud Vendor

КлаудСигма бе обявена от Gartner за Cool Vendor на облачни услуги за Европейския пазар

Облачната платформа на КлаудСигма бе избрана от Gartner заради своята гъвкавост, комунално-базирани изчислителни ресурси и подход съобразен със съхраняване и обработване на големи масиви от данни в облака.

Цюрих, Швейцария – 02.05.2013КлаудСигма, международен, клиентско-ориентиран, доставчик на облачна IaaS инфраструктура съобщи, че е обявен за Cool Vendor според Cool Vendors в доклада на Европейския пазар за изчисления в облака от 2013 [1], с автори директорите на Gartner Research – Gregor Petri, Tiny Haynes и Hanns Koehler-Kruener.

Според анализите на Gartner, “изчисленията в облака в Европа се развиват по-бавно отколкото в другите части на света, особено спрямо Северна Америка, но за сметка на това Европа е домът на някои от основните доставчици”. Gatner определи предлаганите от КлаудСигма IaaS услуги като иновативни, въздействащи и интригуващи.

Уникалният подход на КлаудСигма спрямо IaaS услугите е създал една от най-гъвкавите клиентско-ориентирани облачни предложения на пазара. С отворен софтуер и комунално-базирани изчислителни ресурси, клиентите на КлаудСигма лесно могат да задоволят своите изисквания във високо налична и надеждна среда, както Gartner отбелязва в доклада си. КлаудСигма също така осигуравя екологичен подход към публичния си облак с помощта на чиста енергия захранвана от обществената мрежа на Европа, увеличавайки обмена и ефективността на оборудването и компенсирайки останалите емисии чрез участието си в проекта myclimate.

В допълнение, Gartner припозна иновативния подход на КлаудСигма към големите масиви от данни, които се ползват например в областта на научните изследвания и медийната индустрия. Като подкрепящ член на Helix Nebula и създател на собствена Екосистема за Медийни Услуги, КлаудСигма е поставена в позиция, в която бързо може да обработва големи обеми от данни в мулти-корпоративни варианти. Това е от голяма нужда, тъй като обемите от данни продължават да растат и компаниите имат нужда от среда с висока производителност, която е в състояние да предлага сътрудничество и иновации.

“Ние постоянно правим иновации, за да изградим най-гъвкавата и надеждна облачна платформа на пазара и включването ни в доклада на Gartner за Cool Vendor е доказателство за признанието ни както в Европа, така и чужбина.” – каза Робърт Дженкинс, CEO и Co-Founder на КлаудСигма. “Тъй като продължаваме да развиваме нашата платформа и разширяваме дейността си в нови географски региони, ние сме ангажирани с поддържането на същото ниво на качество на услугите ни и иновациите, които нашите клиенти очакват”.

За КлаудСигма

КлаудСигма е доставчик на публични IaaS облачни услуги, който предлага лесно достъпни, гъвкави хибридни облачни сървъри от висок клас, както и клауд хостинг решения за Европа, САЩ, Азия и Австралия. Клаудсигма е най-адаптивният доставчик на облачни услуги на пазара, давайки на клиентите си пълен контрол върху техния облак и премахвайки ограниченията върху това как потребителите ще разпределят изчислителните си ресурси. С КлаудСигма, клиентите могат да конфигурират ресурсите за обработване, съхранение, мрежови ресурси и други основни изчислителни ресурси по начин както те пожелаят. Също така могат да разширят своите private networks и да ги свържат с нашата съществуваща инфраструктура в IaaS облака ни, за да създадат и лесно да упавляват своя хибриден облак. За повече информация моля посетете www.CloudSigma.com or find the company on Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+.

Контакти

Ваня Никова
Търговски директор
sales@cloudsigma.com