Ресурсоемки изчислителни операции в облака

  Как вашите обемни масиви от данни данни могат да полетят
Повече от всеки друг изчислителен товар, големите масиви от данни и тяхната обработка изискват подходяща инфраструктурна платформа. Тесните места могат да осакатят дори добре замислени и оразмерени системи. Правилното провизиране и конфигуриране на ресурси може да има огромно отражение върху цялостната производителност на системата. Това са причините, поради които бързо нараства броят на клиентите, предпочитащи CloudSigma за своите ресурсоемки изчислителни операции.Високопроизводителна инфраструктура


Бързината на големите масиви от данни и на високоефективните мощности за тяхната обработка се определя от най-бавните им компоненти. Именно тези тесни места могат да превърнат една ефективна и добре работеща реализация в нещо, което е далеч от оптималното. Следователно, от критично значение е наличието на клауд платформа, която във всички си инфраструктурни аспекти отговаря на широка гама от изисквания, включително такива за много висока производителност.

  Какво да питате

 • Какви вътрешни мрежови скорости между отделните виртуални машини поддържа вашият клауд?

  Какво да търсите

 • Мрежовите скорости, особено около основните възли, могат да създадат огромни „тапи“. Една вътрешна мрежа, способна да поддържа множество гигабитови скорости, ще увеличи постижимите нива на скалируемост и цялостна производителност.

  Нашето клауд решение

 • Нашият клауд е конструиран с двойна 10GigE мрежа към всеки компютърен възел. Лесно може да постигнете стрийминг на 4-5Gbps и повече от единичен, стандартен CloudSigma клауд сървър. Нямаме HPC инстанции, тъй като нашите сървъри от всякакви размери постигат критериите за висока изчислителна производителност.


 • Какви характеристични профили за съхранение се предлагат?
 • Както подсказва името, ресурсоемките изчислителни операции съчетават големи масиви от данни и интензивни обработки. Това изисква икономични опции за скалиране на памет в петабайтов порядък заедно с изключително бързодействаща работна памет. Търсете облак, който може безпроблемно да съчетае тези разнородни изисквания към паметта.
 • Ние предлагаме всички SSD и скалируеми магнитни опции. Клиентите могат да създават и оразмеряват своите дискови устройства и после да ги добавят към своите клауд сървъри според потребностите си. Всички наши SSD опции осигуряват до 1000 IOPS на писан низ само за $0.13 на GB за 30 дни при максимален размер на дисковото устройство 5TB. Склариуемата ни магнитна опция струва само $0.08 на GB за 30 дни при максимален размер на дисковото устройство 100TB. Това е най-лесния начин за управление на високи изисквания за производителност и съхранение на масивни данни в нашия клауд.


 • Показвате ли наборите от процесорни команди на вашите сървъри?
 • Ефективността на съвременните процесори силно зависи от наборите с команди, които следва да оптимизират изпълнението на много операции. Но не всички клауд сървъри могат да експонират тези набори. Търсете облак, който може да показва наборите от команди, за да ползвате процесори модел 2015, а не 1985 г.!
 • Ние даваме на клиентите възможност да избират между стандартно емулирано CPU (за съвместимост) или реално CPU. Втората възможност осигурява пълна експозиция на набора от процесорни команди към клауд сървъра за постигане на оптимална производителност.


“Имайки избор от икономично съхранение на данни с добри показатели, както и високоефективно SSD съхранение, във всички случаи еластично и по заявка, успяхме бързо и икономично да развърнем нашата платформа, чието предназначение е чрез използване на данни от наблюдението на Земята да защитава живота и имуществото на хората от земетресения и вулканични дейности.”Julio Carreira, Мениджър по капацитет, Европейска космическа агенция

Скалируемост и автоматизация


Тъй като вероятно обработвате данните на партиди, вашите изисквания по отношение на ресурсите варират значително във времето. По същия начин, работата в мащабируем режим означава автоматизирана система за лесно управление. Затова е много важно да изберете облак, който реагира бързо на вашите инфраструктурни потребности, позволява пълна автоматизация и допълва всичко това с разумна система за фактуриране, отчитаща вашето потребление във времето.

  Какво да питате

 • Колко време отнема провизирането на ключови ресурси като сървъри, дискови устройства и мрежово осигуряване?

  Какво да търсите

 • Изграждането на мащабна инфраструктура по заявка е възможно само в среда, която поддържа бързо провизиране. Търсете кратки срокове за изпълнение на ресурсните заявки.

  Нашето клауд решение

 • Всички ресурси се осигуряват незабавно след заявяване. За създаване на мрежи и дискови устройства това означава 2 до 5 секунди, а времето за нови сървъри е по-малко от 30 секунди до появата на диалогов прозорец за въвеждане на име и парола.


 • Вашият API поддържа ли масови (bulk) операции и покрива ли пълния набор от функции?
 • Важно е да знаете какво можете и не можете да автоматизирате във вашата клауд платформа, затова трябва добре да разбирате API покритието. По същия начин, когато скалирате стотици или хиляди сървъри, поддръжката на масови операции е голямо предимство.
 • Гордеем се с нашия изпитан облачен API. Той не само осигурява 100% покритие на функционалностите, за да постигнете пълна автоматизация, но и поддържа редица масови операции за бързо скалиране. Трябват ви 200 нови работни машини? Просто ни дайте сървърната матрица и ние ще клонираме и стартираме всичките двеста с едно извикване на API.. Ще ви информираме редовно за изпълнението на вашата заявка. Вижте нашите API интеграции на драйвери и библиотеки.


 • Как вашата система за фактуриране третира променливите във времето потребности от инфраструктура за партидни обработки?
 • Консумацията на ресурси от клиенти с големи масиви от данни и ресурсоемки обработки показва значителни колебания в зависимост от различните по обем партидни операции. Затова е най-добре да потърсите облак, които ви позволява да закупи колкото ви е нужно и когато ви е нужно, ако е възможно.
 • Нашият клауд е изграден въз основа на утилитарен подход към фактурирането. Това означава, че следим само общото ви потребление на ресурси в даден момент, по съответните ресурси. Най-удобното е, че може да закупувате ресурси както по абонамент, така и динамично (burst). Тоест, може да направите абонамент за основното си потребление на ресурси и впоследствие да поисквате динамично увеличение, когато пожелаете. Вече не стои въпросът „или с резервация, или със заявка“? Нещата са много по-прости.


“Гъвкавостта на CloudSigma далеч надхвърля ефективното закупуване на ресурси. Когато решихме да се прехвърлим от Rackspace в CloudSigma, смятахме, че ще трябва да се учим, защото подходът им е различен от този на повечето доставчици. Но CloudSigma ни улесни много, изключително полезна бе и възможността да разположим предпочитаната от нас операционна система и софтуер в техния облак.”Amit Chaudhary, Съосновател, Gresp

Гъвкавост на платформата


Нашите клиенти с големи масиви от данни и ресурсоемки обработки имат ясна представа какви са техните изчислителни изисквания. Наличието на платформа, позволяваща на клиентите прецизно да изразяват своите ресурсни изисквания, е от първостепенна важност за оптималната и успешна реализация, особено когато се работи в мащаб.

  Какво да питате

 • Какъв избор от операционни системи и приложения имам, когато използвам вашия облак?

  Какво да търсите

 • Някои облаци ограничават приложенията, които допускат върху техния софтуерен слой. По този начин оставяте стратегическия контрол върху технологичните решения в ръцете на доставчика на клауд услугата, което може да ви създаде проблеми в бъдеще, ако не и днес.

  Нашето клауд решение

 • Ние предлагаме отворена платформа. Въпреки че предоставяме редица инсталирани системи за удобство, клиентите ни могат да инсталират или качват всяка x86/x64 базирана операционна система, без необходимост от модификации. Това включва BSD, Linux and Windows базирани системи. Каквато и система да използвате, нашият облак може да я поддържа.


 • Мога ли да променям настройките на процесора и хипервайзора, за да ги адаптирам към своя товар?
 • Възможно е да регулирате изключително много настройки във виртуализирана среда, за да ги приспособите по-добре към вашия специфичен товар. Така може да постигнете до 50% по-висока производителност в сравнение със стандартните настройки. Колкото повече потребителски настройки, толкова по-добре.
 • Ние експонираме всичко – от NUMA топологии (страхотно за големи Виртуални Машини) до размери на виртуалното ядро (създаване на множество низове за паралелна обработка) и настройки на хипервайзорния таймер (това може да има голям ефект за Windows среди). CloudSigma ви поставя на мястото на шофьора, за да постигнете най-доброто съотношение цена/производителност на пазара в скалируем режим на работа.


 • Какви са възможностите за гъвкаво оразмеряване на сървърите?
 • Големите масиви от данни и ресурсоемките обработки често изискват извънгабаритни сървъри. Това включва сървъри с голям RAM, такива с голяма памет или просто много големи възли.
 • Предлагаме изцяло необвързани ресурси без фиксирани големини на сървърите. Може да оразмерявате сървъри с процесори и RAM колкото са ви нужни, и да ги съчетавате с различна памет според потребностите. Този подход наричаме „перфектно провизиране“. Предлагаме широк диапазон от възможности за оразмеряване на всеки ресурс, за да сте сигурни, че разполагате с достатъчно ресурси.

“Избрахме CloudSigma, защото се нуждаехме от икономична, гъвкава и високопроизводителна архитектура, върху която да разположим нашите взискателни решения за семантично търсене. Възможността за бързо скрояване на архитектурата така, че да приляга плътно на множество различни изисквания, е идеална за всеки, който обработва големи масиви от данни.”Mario Juric, Главен технически директор, Unsilo

Висока разполагаемост и правилно балансиране на товара


Възможността за правилно разделяне на основните компоненти с цел недопускане на критични точки на неизправност е важна както за разполагаемостта на услугата, така и за разпределяне на товара по цялата инфраструктура с оглед избягването на горещи точки, които впоследствие може да се превърнат в тесни места. Дали даден клауд дава на потребителите инструменти за постигане на висока разполагаемост на услугите и за разпределение на товара е един от важните въпроси, които трябва да вземете предвид при избора на доставчик.


  Какво да питате

 • Каква функционалност предлагате за разделяне на основните компоненти в инфраструктурата на клиента?

  Какво да търсите

 • Аутсорсингът на инфраструктура от един или друг клауд има много предимства, но има опасност загубата на видимост да създаде критични точки на неизправност. Функции, които позволяват разделянето на инфраструктурата, могат да се много полезни при създаването на наистина устойчиви инфраструктури в клауд среди.

  Нашето клауд решение

 • Ние предлагаме възможност за ясно разделяне на инфраструктурата върху различни системи. Когато създавате или клонирате дисково устройство или сървър, вие може да посочите коя друга инфраструктура да се избягва. Също така, ние изрично показваме инфраструктурата, която съществува върху споделени системи. Това позволява на клиентите ни да създават по-устойчиви услуги.


 • В каква степен са резервирани системите, които използвате за предоставяне на вашата клауд услуга?
 • Съществуват съществени разлики в качеството и резервираността на системите, използвани от различни доставчици на клауд услуги. Когато сравнявате цените на различни доставчици, не забравяйте да вземете предвид и този аспект.
 • За своите клауд локации използваме само дейта центрове от ниво III или по-високо. Освен това, съчетаваме множество комуникационни доставчици от ниво I, за да гарантираме разполагаемост на мрежовите услуги. Навсякъде във вътрешността на облака поддържаме автоматични превключвания на резерв. Това ни позволява да гарантираме ниво на услуга със 100% разполагаемост и латентност под 1 милисекунда.


 • Предлагате ли балансиране на товара (Load Balancing) и автоматично скалиране?
 • Предлагането на услуга за балансиране на товар с доказани продукти може да спести много време. Добавянето на автоматично скалиране улеснява уголемяването на клъстери базирани на вашите изисквания в реално време.
 • Предлагаме различни видове услуги за балансиране на товара, предоставяйки на клиентите си подходящ избор на подходяща цена. Тези опции включват усъвършенствани функции за балансиране и напълно автоматизирано скалиране. Базовият пакет започва само от $50 на месец.


Създайте клауд сървър за по-малко от 30 секунди

Предлагаме 7-дневен безплатен тест без да искаме кредитна карта или демо акаунт с незабавен достъп през следващия час …

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА