Европейският клауд доставчик КлаудСигма стартира първия физически-към-виртуален (P2V) портал

Цюрих, понеделник, 26 юли 2010

CloudSigma AG с удоволствие обявява старта на уникалния си FTP Физически-към-Виртален (P2V) портал. Всички клиенти на КлаудСигма сега имат възможността да прехвърлят цели дискови файлове директно към и извън клауда чрез FTP. Това има пряко отношение към два основни пункта на тревога за потребителоте на клауд компютинг. Първо, трудностите по прехвърлянето от физически към виртуален хардуер и второ, въпросът, свързан със затруднения достъп до данните при отказ от обслужване и заради самия доставчик.

Патрик Бейли, CEO, заяви: ‘Стратегията на нашата фирма е да прилага технологии и иновация, които разрешават основните тревоги, налични в пазарното пространство. Предлагането на този FTP портал предоставя на нашите потребители безпрецедентен контрол над техните данни и свобода на преход към и от нашия клауд.’

Клиентите на КлаудСигма се нуждаят само от стандартен FTP-клиент, за да се свържат пряко с дисковите данни към техния профил. Порталът поддържа FTP-клиенти във Windows, Mac и Linux.

Липса На Заключеност На Данните

Едно от най-честите притеснения при прехода от традиционна инфаструктура към клауд компютинг е вероятността за затваряне на данните от страна на новия доставчик на клауд компютинг. По-специално, това е основно притеснение на потенциалните потребители на Инфраструктурата-като-Услуга (IaaS), тъй като те често ще прехвърлят изключително критични данни и операции към клауда. Прехвърлянето към някои доставчици на клауд може да е процес, изискващ време и разходи, карайки много нови потенциални потребители да гледат с неохота към този преход.

КлаудСигма се справи с този проблем, използвайки отворения, добре установен FTP-стандарт. Той позволява на клиентите да прехвърлят данните си към и от клауда по бърз, евтин и ефикасен начин. Никой друг IaaS-клауд към момента не предлага толкова отворен и завършен достъп спрямо данните за клиентите си.

Надеждност и Сигурност

Съхраняването на клиентските данни сигурни и незасегнати представлява неделима част от подхода на КлаудСигма към предлагането на услугите си. От гледна точка на това, P2V-порталът използва криптирана 128bit SSL връзка през FTP, предотвратявайки възможността за достъп до данни от трети външни страни. Служейки си с криптирана връзка, клиентите могат да бъдат сигурни, че всички данни, които те прехвърлят към и от клауда, използвайки P2V FTP-портала, няма да бъдат засегнати от въздействието на трети страни.

Увеличаване На Инвестиционната Възвръщаемост (ROI) За Клиентите

Преходът към клауд компютинг инфраструктура, каквато е IaaS-платформата, може да допринесе за значителни ползи, касаещи ефективност и разходни спестявания, при едновременното предлагане на увеличена прозрачност и възможности за управление. Ако обаче преходът въвлича значителен времеви ресурс, тези бъдещи ползи трябва да се противопоставят на първоначалните инвестиции в интеграция. В някои случаи, това може да е много значим фактор при вземане на решение за преход към клауд.

КлаудСигма се обръща към този проблем чрез P2V-портала си. В момента, новите клиенти имат възможността да прехвърлят пряко и по сигурен начин необработен дисков файл на който и да е съществуващ сървър чрез FTP в техния клауд профил. В съчетание с отворената платформа на КлаудСигма, това означава, че клиентите нямат нужда да преинсталират операционни системи и приложения, или пък да променят функционално структурата на тяхната компютинг инфраструктура. Даже клиентите на патентовани системи като VMWare могат само да преобразуват техните дискови данни в необработен формат и да ги прехвърлят през FTP в клауда на КлаудСигма по традиционния начин.

Патрик Бейли продължи: ‘Ние работихме усилено, за да изградим платформа, която изисква никаква или минимална модификация за клиентите, прехвърлящи се от традиционен хардуер. Ние предлагаме първия в света физически-към-виртуален портал през FTP, който продължава този ангажимент. Кратките периоди за прехвърляне означават бърза възвръщаемост на инвестициите за клиентите ни при прехвърляне към нашия клауд. До тази седмица, ние имахме списък с чакащи клиенти, които да използват новата услуга, която е безплатна и е част от нашия пакет от инструменти за профилно управление.’

За Повече Информация

Основен уебсайт: https://blog.cloudsigma.com
Twitter: http://www.twitter.com/CloudSigma

За CloudSigma AG

CloudSigma AG, базирана в Цюрих, Швейцария, предлага чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платформа, предоставяща висока сигурност и гъвкави клауд сървъри. Нашите иновативни уеб-конзола и API са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга разбираеми и лесни за работа. Защитената инфраструктура с висока наличност е подкрепена и от щедро Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което покрива не само наличност, но и производителност.

Share this Post