Raspber

Raspberrian Wisdom: Използвайте телевизора си за мониторинг

Този блог пост ще ви покаже как да настроите вашето Raspberry PI устройство, така че на екрана да се изобразява уеб страница по ваш избор, която автоматично да се обновява. Ако сте като нас, ще искате да можете постоянно да виждате на екрани в офиса си неща като неотговорени клиентски въпроси, статус на сървърите в реално време, актуални клиентски плащания и други. След като прочетете този блог пост ще можете да настройвате вашето Raspberry PI където пожелаете.

Инсталиране и конфигуриране на Raspbian на вашето Raspberry PI

Инсталирането и конфигурирането на Raspberry PI понякога може да се окаже истинско бедствие. Не ме разбирайте погрешно, в КлаудСигма ние ги харесваме и ги използваме навсякъде в нашия офис. Те са страхотни. Все пак, може да се окаже доста деликатно и трудно да се настрои стабилно и надеждно. Точно това е причината, поради която решихме да споделим част от нашата “Raspberrian мъдрост”.

Ние може да ви помогнем да настроите вашето Raspberry PI да работи заедно с голям монитор или дори с голям телевизор, на който да се изобразява даден важен за вас сайт или портал, който трябва да се обновява на определен период от време. В тази статия е описано как да настроите Raspberry PI на флаш карти с помощта на Linux. С Windows е още по-лесно, защото има програми като “Win32 Disk Imager”, които могат да ви помогнат да направите триковете графично. Тъй като ние вътрешно използваме Linux, сега ще ви покажем как се справихме със задачата.

We can help you set up your berry to work with a big monitor or even a TV and display some internet site/portal with frequent autorefresh set on the browser. This

Нека започнем …

Част 1: Инсталиране и конфигуриране

1. Подготовка
Първо трябва да свалите най-новата версия на Raspbian (Debian за Raspberry PI) посредством торенти или директно от официалния сайт (официален PI източник: http://www.raspberrypi.org/downloads ) и да го запазите в “Downloads” директорията си (напр. /home/username/Downloads).

Много е важно да проверите хеша на сваления image, за да сте сигурни, че не са възникнали грешки по време на изтеглянето. Направете това, като напишете следната команда в терминала:
[bash] sha1sum ~/Downloads/DATE-wheezy-raspbian.zip | grep SHA_SUM
[/bash]

2.1 Инсталиране/флашване на image-а от Linux Ubuntu (или Linux като цяло)

Ако хешът е добре трябва да разархивирате image-а:
[bash] unzip ~/Downloads/DATE-wheezy-raspbian.zip
[/bash]

Поставете SD картата, която ще се използвате за card reader-а и изпълнете следната команда:
[bash] df -h
[/bash] (Ако не сте сигурни за името на вашия компютър, просто стартирайте командата по-долу преди да поставите SD картата, след това отново монтирайте SD картата, за да се идентифицира името й).
Сега трябва да демонтирате SD картата (например `sdb1`), за да се завърши процеса. Ако е наименувана по различен начин или картата се появи повече от веднъж (напр. При множество дялове), трябва да се демонтират всички:
[bash] umount /dev/sdb1
[/bash] Прехвърлете и запишете image-а върху стартираща флаш памет. Ако искате да записвате върху цялата карта, погледнете примера по-долу:
[bash] dd bs=1M if=~/Downloads/2012-08-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
[/bash] За да се гарантира, че “write cache” е празен и е безопасно да се демонтира картата, изпълнете следната команда:
[bash] sudo sync
[/bash]

2.2 Инсталиране/флашване на image-и от Windows
За Windows процесът е доста по-плавен. Можете да използвате програма като “Win32 Disk Imager”, която може да бъде изтеглена от тук:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Много е лесна за използване, просто я отворете, изберете image-а на операционната система, изберете устройството, на което искате да флашнете SD картата и преминете напред. Понякога е наистина толкова просто 🙂

3. Конфигуриране на Raspbian
Изключете Raspberry PI, поставете SD картата в него и се убедете, че мрежовия кабел е свързан. По време на първото зареждане ще трябва да свържете клавиатурата и мишката. Сега стартирайте Raspberry PI. Когато напълно е заредил терминала, логнете се като супер потребител ( `sudo su -`) и следвайте следните стъпки:

За да имате допълнителни потребители освен супер потребител, след като сте се логнали като супер потребител трябва да промените паролата за потребителя по подразбиране, който се казва “pi”. Можете да го направите със следните команди (като супер потребител):
[bash] passwd pi
[/bash] Въведете новата парола два пъти за този потребител.

За графичния интерфейс можете да инсталирате x11vnc:
[bash] apt-get install x11vnc
[/bash]

Отворете файла `/etc/rc.local`, например с нано редактор:
[bash] nano /etc/rc.local
[/bash]

Най-отдолу на файла трябва да добавите следния скрипт:

/usr/bin/x11vnc -nevershared -forever -auth /var/run/lightdm/root/\:0 -display :0 &
#/usr/bin/x11vnc -nevershared -forever -display :0 &
#IPADDR=`ip addr show dev eth0 | greapt-get install x11vncp inet | awk '{print $2}' | sed 's/\/24//'`
#HOSTNAME=`host $IPADDR | awk '{print $5}' | cut -c1-30`
HOSTNAME=`host $_IP | awk '{print $5}' | cut -c1-30`
`sleep 3s`
if [ "$HOSTNAME" ]; then
   `hostname "$HOSTNAME"`
   `echo "$HOSTNAME" > /etc/hostname`
fi

Добавянето на този скрипт към файла ще позволи на операционната система да изпълнява x11vnc при всяко зареждане със същите настройки всеки път.

Излезте и запишете промените във файла.

Автостарт на VNC сървъра

Отидете в `/home/pi/.config` и създайте директория с името `autostart`. След това отворете директорията и създайте файл с името `x11vnc.desktop`.
Това са съответните команди:
[bash] cd /home/pi/.config
mkdir autostart
cd autostart
nano x11vnc.desktop
[/bash] Въведете следните редове в `x11vnc.desktop` файла:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=X11VNC
Exec=x11vnc -loop
StartupNotify=false

Излезте и запишете промените във файла.

Тези команди ще накарат x11vnc сървъра да се рестартира всеки път, когато излезете. Това е много полезно, защото не искате да стартирате сървъра ръчно всеки път преди да се свържете към него. (Повече информация за това може да бъде намерена тук: server-at-startup).

Сега можете да изберете разделителната способност на екрана, за да се даде възможност на Raspberry да използва пълния размер на екрана. (Имайте предвид, че това е необходимо, само ако вашия екран не използва пълния размер в момента).

Отворете файла `/boot/config.txt`:
[bash] nano /boot/config.txt
[/bash] и променете и променете стойностите, както е показано по-долу:

overscan_left=-4
overscan_right=-4
overscan_top=-20
overscan_bottom=-20
gpu_mem=16

Редактирайте файла `/etc/ssh/sshd_config` и промените порта по подразбиране за SSH връзките към нещо по-различно от стандартния 22. Тази стъпка е необходима от гледна точка на сигурността. За да направите това, първо отворете файла с командата:
[bash] nano /etc/ssh/sshd_config
[/bash] и след това намерете и редактирайте реда с номера на порта.

За да предотвратите появата на черен екран на своето Raspberry след определен период от време, ще трябва да инсталирате скрийнсейвър пакет със следната команда:
[bash] apt-get install xscreensaver
[/bash] След това отворете VNC връзка с Raspberry-то, за да използвате графичния интерфейс. На десктопа натиснете Launcher (programs menu) > Preferences > Screensaver и променете “Random screensaver” на “Disable”.

Iceweasel и автоматичното обновяване

За да направите трика с функцията за автоматично обновяване на страницата, трябва да инсталирате “Iceweasel Web Browser”. Този браузър е просто алтернативен браузър, създаден за Debian и базиран на Firefox. Можете да го инсталирате с командата по-долу:
[bash] apt-get install iceweasel -y
[/bash] Когато сте готови, отворете браузъра, отидете в Settings -> Add-ons -> Search for more add-ons -> и потърсете “auto refresh”. След това погледнете за добавка с надпис “Refresh Every”. Изтеглете я и я инсталирайте, след това рестартирайте браузъра.

За да използвате опцията за автоматично обновяване на добавката, заредете уеб страницата, кликнете с десния бутон на мишката върху нея и от появилото се меню изберете опцията “refresh every”, точно под опцията “refresh”. От появилите се опции изберете интервал (за автоматичното обновяване) в минути или задайте свой собствен интервал за обновяване с опцията “Custom option”.

Рестартирайте Raspberry PI, за да може всички промени да влязат в сила. Това може да стане със следната команда през терминала:
[bash] init 6
[/bash] (Трябва да изпълните тази команда като root!!!)

Част 2: Свързване с устройството след инсталацията и настройката на процеса

1. Използване на SSH връзка
За да се свържете посредством SSH, използвайте следната команда:
[bash] ssh -p YOUR_DESIRED_PORT pi@DESIRED_IP_ADDRESS
[/bash] Pi е потребителят, с който се логвате в системата
Попълнете “DESIRED_IP_ADDRESS” с IP адреса на Raspberry-то.
Попълнете YOUR_DESIRED_PORT” с номера на порта, който зададохте по-рано, когато конфигурирахте SSH порта.

Използвайте опцията “-p YOUR_DESIRED_PORT” преди IP-то да има някакво съществено значение, защото по подразбиране порт 22 беше забранен за SSH връзката в примера по-горе. И така опцията “-p” показва кой порт ще бъде използван за SSH връзката и номерът трябва да бъде зададен след това с интервал между тях.

“pi” uпаролата е същата, която зададохте в конфигурационната част по-горе. Потребителят може да премине към root като напише следната команда:
[bash] sudo su
[/bash] 2. Използване на VNC връзка
Можете да се логнете директно от VNC приложение (Remote Desktop Viewer, RealVNC, TightVNC, и др.) с IP адреса на Raspberry-то.
Портът на VNC сървъра, който се използва е зададения по подразбиране – 5900.

Заключение

Това е всичко, ако сте следвали този блог пост стъпка по стъпка внимателно, то тогава би трябвало вече да гледате някоя уеб страница, която се обновява автоматично. Споделете с нас как използвате вашето Raspberry PI и дали този блог пост ви е помогнал.

Cd200b1d745224866405a6175608015e?s=80&r=g

About Radoslav Mirchev

Radoslav is a Technical Support Representative at CloudSigma, and has previous experience as a Junior Linux System Administrator and Support. He is interested in sports, ecology and cars, and has been fascinated by computers all of his life.