jclouds и Libcloud с добавено присъствие в CloudSigma

Цюрих, сряда, 25-ти януари 2011

CloudSigma AG, общественият Infrastructure-as-a-Service (IaaS) доставчик, базиран в Швейцария, днес обяви включване в jclouds и Libcloud стандартите по оперативна съвместимост. Клиентите на КлаудСигма вече могат да развиват клауд инфраструктура, основана на който и да е от стандартите, както и да я разгръщат безпроблемно в няколко клауда, включително CloudSigma, Amazon Web Services, Rackspace, GoGrid и много други.

Патрик Бейли, CEO, заяви: ‘Водещ принцип при нашия подход винаги е бил изпълнение на обещанието за отворен компютинг в клауда. Ние се стремим да виждаме предоставянето на IaaS максимално потребителски-ориентирано и улеснено; основополагащ аспект в тази връзка е потребителската мобилност и оперативна съвместимост. Нашето включване в платформите на jclouds и Libcloud формира част от нашия общ ангажимент и стратегия по органичаване на оперативните различия между отделните обществени IaaS клаудове.’

Бързото развитие на клауд компютинга през последните няколко години създаде поле за множество различни доставчици, всеки от които предлагащ своя собствена версия IaaS. Значително притеснение от страна на потенциалните потребители на клауд компютинг е заключването на данните от доставчиците. КлаудСигма създаде уникален FTP-портал, позволяващ пълна мобилност на данните, а включването в стандартите на Jclouds и Libcloud се обръща към архитектурните и API аспектите на потенциално заключване на данните в клауда.

jclouds и Libcloud, задаващи стандартите за IaaS

Както jclouds, така и Libcloud получиха значително развитие на полето на IaaS сред водещите доставчици. Възможността за потребителите да управляват няколко отделни клауда чрез единични интерфейси се оказа много привлекателна. Развитието на софтуер, който да може да бъде гъвкаво разгърнат в голям брой коренно различни клаудове запазва потребителската гъвкавост и независимостта на доставчика.

Например jclouds позволява на потребителите да контролират няколко клауда, използвайки общ интерфейс, правейки възможно изпълняването на специфични за КлаудСигма команди, когато те имат нужда от това. Въпреки че jclouds е библиотека, съществуват и командни инструменти, които използват jclouds. Например, възможно е да се създадат клъстъри като Hadoop с Whirr или да се проектират и управляват персонализирани среди с Pallet. jclouds е силно обхватен стандарт.

Съчетаване на Стандартите с Иновацията

Като компания, КлаудСигма е поела ангажимент за съчетаване на иновацията с комплексни стандарти. Въпреки че двете цели може да изглеждат в противоречие една с друга, КлаудСигма има за цел да ги съгласува, съчетавайки съвместимост с междуплатформени стандарти и уникални иновативни характеристики, които са специфични за КлаудСигма.

Патрик Бейли, CEO, продължи: “Стандартите играят важна роля за увеличаване популярността на клауда. Клиентите трябва да имат възможността за движение между доставчиците без излишни трудности. От друга страна, стандартите могат да установят закостенели практики и да ограничат иновацията; по тази причина сме толкова въодушевени да работим с jclouds и Libcloud. С jclouds например, клиентите могат да използват стандартизирани и иновативни характеристики на нашия клауд чрез същия междуплатформен интерфейс.”

За Повече Информация

jclouds: http://www.jclouds.org
jclouds CloudSigma ръководство за начинаещи: Вижте тук.
Libcloud: http://incubator.apache.org/libcloud/
Twitter: http://www.twitter.com/CloudSigma
Facebook: Присъединете се към дискусията!

За jclouds

jclouds e OSS Java рамкова структура за клауд приложение и междуклаудова интеграция. jclouds използва метод, основан на API за свързването на инструменти/услуги чрез REST-базиран модел. jclouds помага на инструменти и услуги да се свържат с клауд услуги, използвайки съвместими интеграционни модели и конфигурация с настройваеми библиотечни величини.

За Libcloud

libcloud е клиентска библиотека за взаимодействие с популярни доставчици на клауд сървъри. Създадена е да направи лесно за разработчиците да изграждат продукти, които работят между която и да е от услугите, които тя поддържа. libcloud е оригинално създадена от екипа на Cloudkick, но след това се разраства в независим безплатен софтуерен проект, обект на Apache License (2.0).

За CloudSigma AG

CloudSigma AG, базирана в Цюрих, Швейцария, предлага чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платформа, предоставяща висока сигурност и гъвкави клауд сървъри. Нашите иновативни уеб-конзола и API са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга разбираеми и лесни за работа. Защитената инфраструктура с висока наличност е подкрепена и от щедро Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което покрива не само наличност, но и производителност.

Share this Post