Да притежаваш или да не притежаваш; Плюсовете и минусите от това да имаш собствен център за данни

Наскоро бях поканен от GigaOMда дискутирам плюсовете и минусите на това доставчици на публични облачни услуги да притежават собствен център за данни. С голямото медийно внимание посветено на последните прекъсвания на облачните услуги, включително и най-новото прекъсване на облака на Аmazon, се доказва, че поддръжката на центровете за данни може да бъде истинско предизвикателство. Остава въпросът дали доставчиците на облачни услуги са достатъчно добре оборудвани, че да предоставят и поддържат нужните съоръжения за центрове за данни в допълнение на облачните решения, които предлагат.

На по-високо ниво статията в GigaOM описва, че въпреки предимствата от това да разполагаш със собствен център за данни, които включват по-голям контрол, капацитет, мощност и сигурност, предизвикателствата като ограничени географски способности за разширение, свързаност, местоположение, разходи и съоражения с по-ниско качество често надхвърлят ползите.

Ето накратко предимствата на това да притежаваш собствен център за данни:

  • Висока степен на контрол върху съоръженията
  • Гарантиран капацитет и по-лесно планиране за разширение на капацитета (в рамките на една сграда)
  • Потенциал за по-голяма ефективност на енергията чрез специализация
  • По-лесно управление на сигурността, тъй като се помещава само един обитател

Ето и недостатъците на това да притежаваш собствен център за данни:

  • Ограничени географски способности за разширение
  • По-ограничени възможности за свързване
  • Склонност за избиране на места далеч от главни области и мрежови възли
  • Разсейване от основната дейност
  • Много интензивна капитализация

Основният проблем е, че това да управляваш център за данни няма нищо общо с това да управляваш облак и всъщност съществува опасност управлението на центъра за данни да отвлече вниманието от основната дейност на доставчиците на облачни услуги. Изисква се работа на най-високо ниво – от сигурност и редундантност до мощност и охлаждане. Управлението на център за данни е сложна работа, която изисква много внимание и време. Чрез фокусиране върху облака, а не върху центъра за данни, доставчиците на облачни решения не е нужно да правят компромиси за инвестирането в центъра за данни за сметка на облака. По този начин се гарантира, че облакът ще работи при максимален капацитет и производителност с най-добрите налични ресурси.

Цялата статия можете да прочетете тук: http://gigaom.com/cloud/baillie-public-iaas, а на нас би ни било много интересно какво мислите по въпроса. Трябва ли доставичиците на облачни услуги да управляват свой собствен център за данни или е по-добре да използват услугите на трети страни, за да компенсират недостатъците? Ако имате някакви мнения или въпроси по темата, не се колебайте да ги споделете с нас в секцията за коментари по-долу.

707379291da5aacee894a66824e8b43d?s=80&r=g

About Patrick Baillie

Patrick is co-founder of CloudSigma, and comes from a career working in Investment Banking Technology, as well as having previously ran his own business.