CloudSigma Най-Бърз Клауд в Европа

Цюрих, 20-ти април 2011

CloudSigma AG, общественият Infrastructure-as-a-Service (IaaS) доставчик, базиран в Швейцария, днес обяви, че неговият сървърен компютинг клауд състоятелно се изкачи до #1 в Европа като най-бързия след включването му във водещия сайт за клауд производителност и анализ на CloudSleuth. През изминалите 7 дни, CloudSigma постигна средна доставна скорост от само 1.85 секунди срещу 3.03 секунди за Amazon EC2 (ЕС – Ирландия) и Google App Engine от 6.70 секунди. Последните резултати могат да бъдат видяни тук.

Патрик Бейли, CEO и съосновател, заяви: “Страхотно е да видим независима оценка за уникалната си IaaS стратегия. Работихме усилено по избирането на отлично местоположение, развиване на усъвършенствано управление на ресурсите и по съчетаването на това с инвестиции във високопроизводителен хардуер, предназначен за клауд платформи. Не е случайно, че успяхме да постигнем тези доставни скорости.”

Времето за реакция е общото изминало време при изтеглянето на двете уеб-страници в мулти-етапният тестов преход от Tomcat уеб-сървър, хостван върху всеки сървър. Крайните времена за реакция на всяка страница включват същностния елемент на страницата, както и всякакви свързани снимки, JavaScript, Cascading Style Sheets и всякакво друго свързано съдържание. За получаване на крайни резултати, времето за реакция е средното време за реакция от всички успешно завършени тестове през периода.

CloudSigma ще открие клауд зони за достъп в САЩ през следващите няколко месеца с цел да направи налични на американския пазар същите крайни параметри на висока производителност, които се оказаха изключително успешни на европейския пазар.

Независима Оценка

“Compuware спонсорира CloudSleuth-общността, защото ние виждаме пазарна нужда от независим и авторитетен източник, касаещ клауд производителност и наличност. Въпреки че клаудът бързо се превръща в платформа на избор за глобални приложения, все още съществуват опасения за производителност и наличие на услугата,” заяви Doug Willoughby, Директор на Клауд Стратегии в Compuware Corporation. “CloudSleuth е единствения сайт, където клауд доставчиците имат достъп до надеждна оценка от трета страна на отношението производителност/наличност на клауд приложенията във форум, неутрален за доставчиците.”

The Global Provider View използва Gomez Performance Network (GPN) на Compuware, за да измерва производителността на идентично моделно приложение, опериращо на платформите на няколко известни клауд сървърни доставчика. Една от причините по изграждане за Compuware Gomez на световна репутация за качество и безпристрастност е, че тя ясно и недвусмислено определя методологията, използвана за всеки от бенчмарковете си. CloudSleuth се ползва от същата отворена методология в своите виртуализационни практики, касаещи производителност.

Въпреки че използва същите инструменти и техники, както при формалните бенчмаркове на Gomez, Global Provider View всъщност е по-скоро виртуализационен инструмент в реално време, отколкото бенчмарк. За разлика от бенчмарковете, които се публикуват периодично, Global Provider View предоставя на потребителите постоянно обновяващ се поглед върху производителността на доставчиците на клауд сървъри. Данните за производителността се проверяват и филтрират алгоритмично, за да се осигури точност и последователност.

Прозрачност и Истинско Сравнение на Цена/Производителност

Отдавна е известно, че производителността на един клауд може да варира широко във времето и по-специално, между различните клауд доставчици. Това създава изключителни трудности за потенциалните клиенти на клауд компютинг услуги да успеят ефективно да сравнят ‘стойността’ на отделните предложители на клауд, даже и при съпоставяне на всички ценови оферти.

Сравнението на цените като такова е доста сложно, тъй като много доставчици прилагат непрозрачни ценови механизми, докато важният вторичен елемент, производителност, е широко недостъпен. CloudSigma напълно поддържа усилията на CloudSleuth за предоставяне на лесни за сравнение данни, касаещи производителност. Отнесени към ценовите планове, потенциалните потребители могат да използват тези данни, за да разберат реалните отношения цена/производителност между клауд доставчиците.

Патрик Бейли, CEO, продължи: “Изразяването на относителната стойност за вложени средства пред потенциалните потребители е много важно за клауд компютинга и IaaS-пространството, в което ние оперираме. Всяко сравнение стимулира добрите практики и подобрение в обслужването спрямо всички доставчици. По тази причина ние напълно подкрепяме тези инициативи.”

За Повече Информация

CloudSleuth Уебсайт: http://www.cloudsleuth.net

CloudSigma Twitter: http://www.twitter.com/CloudSigma