CloudSigma в партньорство със Strategic Blue по предлагането на прецизно клауд таксуване

Цюрих, четвъртък, 21-ви април 2011

CloudSigma AG, общественият Infrastructure-as-a-Service (IaaS) доставчик, базиран в Швейцария, обяви партньорството си със Strategic Blue, специализирана компания зa клауд посредничество и таксуване, предлагаща персонализирани решения по закупуване и разплащане.

Чрез Strategic Blue, клиентите на CloudSigma могат да получават благоприятни условия и цени, отговарящи на техните определени нужди и профил на използване. Това се постига чрез модернa консолидация и управление като портфолио от множество клауд покупки от Strategic Blue.

Патрик Бейли, CEO и съосновател на CloudSigma, заяви: “Ние сме много щастливи да предложим на клиентите благоприятни и персонализирани условия на таксуване чрез Strategic Blue. Те ще предоставят значително по-добри параметри, отколкото тези, които могат да се постигнат при пряко закупуване за много от клиентите ни. Техните услуги са идеална оферта за нарастващия брой корпоративни потребители, които виждаме, че се прехвърлят към нашия клауд.”

Решения, Ориентирани към Клиентите

Новото партньорство разширява съществуващия ангажимент на CloudSigma по предлагане на максимален контрол и гъвкавост на потребителите. Сега клиентите на CloudSigma могат да избират пряко взаимодействие или такова чрез Strategic Blue относно техните транзакции по таксуване в клауда, в зависимост от предпочитанията си. Партньорството ще допълни съществуващия предплатен модел на пряко таксуване от CloudSigma с условията по фактурни разплащания чрез Strategic Blue.

James Mitchell, CEO и основател на Strategic Blue, заяви, “Ние се допитахме до клиентите си относно подхода на CloudSigma към IaaS и установихме голямо търсене на техническата гъвкавост и поддръжка, които те предлагат, в съчетание с удивително ниските им разходи за трансфер на данни. Купувайки чрез Strategic Blue, потребителите вече могат да получат достъп до тази гъвкавост при условия на плащане, съобразени с техните специфични изисквания.”.

Преход към Мулти-Клауд Модел

CloudSigma има силен ангажимент към отворен, гъвкав клауд компютинг с подчертан акцент върху премахане на заключеността от доставчик и тази на данните. Това е отразено и в отворените нива на софтуер и мрежи в клауда, както и в наличните инструменти за опростено прехвърляне на данни. Като част от това, CloudSigma окуражава и моделите на разгръщане на мулти-клауд инфраструктура от няколко доставчика, които могат да гарантират много висока степен на компютинг-независимост за клиентите.

Таксуването в перспектива винаги е било зона на разминаване между доставчиците и потребителите на клауд, но решението на Strategic Blue трансформира инфраструктурното разгръщане в множество клаудове от въпрос на потенциално усложнено управление в такъв на опростено отношение, касаещо таксуване, само с една страна, Strategic Blue.

Патрик Бейли продължи, “Ние винаги сме чувствали, че таксуването е представлявало предизвикателство за потребителите, имащи интереси върху няколко клауда. Strategic Blue предлага на нашите клиенти много елегантно решение – единична сметка, но с пряк технически достъп до всеки клауд доставчик.”

Изгодните цени и условия за плащане на Strategic Blue са вече налични спрямо всички съществуващи и бъдещи клиенти в клауда на CloudSigma. Както европейските, така и предстоящите американски локации ще могат да се възползват от новото партньорство.

За Повече Информация

Уебсайт на Strategic Blue: http://www.strategic-blue.com
CloudSigma Twitter: http://www.twitter.com/CloudSigma

За Strategic Blue

Strategic Blue e клауд сървърен посредник, имащ за цел да интегрира услугите, свързани с рисково управление на цените, съществуващи в стоковите пазари, в клауд компютинг IaaS-средата. Strategic Blue поема процеса по таксуване от водещи IaaS клауд доставчици, като Amazon Web Services и CloudSigma. Това позволява на Strategic Blue да продава на клауд потребителите при гъвкави платежни условия, които са специфично ориентирани към всеки клиент. Потребителят на клауд получава най-доброто и от двете; пряк технически достъп до клауд доставчика си и транзакционно отношение със Strategic Blue спрямо предлаганите от тях услуги при много по-добри условия.

За CloudSigma AG

CloudSigma AG, със седалище в Цюрих, Швейцария, предлага чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платформа, обезпечаваща висока сигурност и гъвкав клауд компютинг. Нашите иновативни уеб-конзола и API са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга прозрачни. Инфраструктурата с висока степен на наличност и системна сигурност се подкрепя от обхватно Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което покрива не само наличност, но и производителност.

Медийни Контакти

Patrick Baillie
patrick@cloudsigma.com
+41 (0)44 585 39 07

James Mitchell
press@strategic-blue.com
+44 845 0940661

Share this Post