Сериозната Наука се Обединява с Големия Бизнес, за да Дадат Старт на Европейскa Клауд Компютинг Платформа

Женева, Швейцария – 1 март 2012 г.

Днес консорциум от водещи ИТ доставчици и три от най-големите Европейски централи за научни изследвания (CERN, EMBL и ЕSА) обявиха партньорство, за да поставят началото на европейска платформа за клауд компютинг. “Хеликс Небюла – научният клауд”, ще подкрепя мащабните ИТ изискванията на европейски учени, за да стане достъпен за неправителствени организации и индустрията, след първоначалната фаза на пилотния проект.

Целта на партньорството е да се създаде устойчива европейска инфраструктура на клауд компютинг, подкрепена от индустриални партньори, която осигурява стабилни изчислителни мощности и услуги в крак с търсенето.

Това пан-европейско партньорство в рамките на академичните среди и индустрията, е в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии на Европейската комисия и ще насърчи иновациите в науката и създаването на нови търговски пазари.

По време на пилотната фаза от две години, чрез Хеликс Небюла ще бъдат разположени и тествани три водещи проекта, предложени от CERN, EMBL и ЕSА: да се ускори търсенето на неуловимата частица Хигинс, да се дадан нови сили на широкомащабни геномни анализи в биомедицинските изследвания и да се подкрепят изследванията в областта на природниte бедствия.

Първоначално, CERN – Европейската лаборатория за физика на елементарните частици, ще има достъп до повече изчислителна мощ за обработка на данни от международния експеримент ATLAS на Големия адронен ускорител.

“Изчислителният капацитет на CERN трябва да отговаря на нуждите от огромното количество на данни, произлизащи от Големия адронен колайдер и ние виждаме Хеликс Небюла – Научният клауд, като един чудесен начин на работа с индустрията, за да посрещнем това предизвикателство,” заяви Фредерик Хемър, ръководител на ИТ отдела на CERN.

На второ място, приоритет на Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) е създаването на нова услуга, с която да бъде опростен анализът на големи геноми, като тези от бозайници, което позволява по-дълбоко вникване в еволюцията и биоразнообразието в редиците на организмите.

“Количеството и последователността на геномните данни са огромни, и нуждите на високо изчислителна инфраструктура и експертиза на биоинформатиката да се анализират тези данни, са предизвикателство за много лаборатории. В проектът на клауд системата на EMBL за наблюдения върху целия геном, обработването на данни и анотация са включени Основното геномно съоръжение в Германия, EMBL на Европейския Биоинформатичен институт и ИТ услугите на EMBL Хайделберг. Той ще позволи на учените в EMBL и по света да преодолеят тези пречки и да осигурят нужната инфраструктура на търсенето “, казва Рупърт Лчек, ръководител на ИТ отдела в EMBL.

Трето, Европейската космическа агенция (ESA), в партньорство с Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) във Франция, и германското Aerospace Center (DLR) си сътрудничат с Националния съвет за научни изследвания (CNR) в Италия, за да създадат Платформа за наблюдение на Земята, акцентираща върху земетресенията и изследванията на вулканите.

Начинанието се извършва в рамките на Групата за наблюдения на Земята (GEO), и доброволното партньорство на правителствата и международните организации. Фолкер Лиебиг, директор на ЕSА за програми за наблюдение на Земята, заяви: “Хеликс Небюла – Научният клауд е партньорство с потенциал за подпомагане на най-голямата експлоатация на сателитни данни на ЕSА, както и за привличането на други общности на борда, за да се разберат по-добре геофизичните явления на нашата планета.”

Търговски партньори са Atos,Capgemini,CloudSigma,Interoute,Logica,Orange Business Services,SAP,SixSq,Telefonica,Terradue,Thales,The Server LabsandTSystems,заедно сCloud Security Alliance,проекта OpenNebula Европейската мрежова инфраструктура( EGI.eu. Те работят заедно, за да се установи обединена и високо производителнa и изчислителна клауд компютинг платформа.

Повече научни организации и доставчици на услуги са добре дошли да се присъединят към Хеликс Небюла – Научният клауд. За повече актуална информация за Хеликс Небюла – Научният клауд, моля посетете нашата страница на Facebook, Twitter или изпратете имейл до contact@helix-nebula.eu.

За CERN

CERN, Европейската лаборатория за физика на елементарните частиците, е водещата лаборатория в света за физиката на елементарните частици. Централният офис е в Женева. В момента, нейните държави-членки са Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. Румъния е кандидат. Израел е асоцииран член в пред-присъединителния етап за членство. Европейската комисия, Индия, Япония, Руската федерация, Турция, ЮНЕСКО и Съединените американски щати имат статут на наблюдатели.

За EMBL

Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) е основен институт за изследванич, спонсорирано от публичното финансиране за научни изследвания от 20-те държави-членки (Австрия, Белгия, Хърватска, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство) и асоциираничт член Австралия. Изследванията в EMBL се провеждат от приблизително 85 независими групи, покриващи молекулярната биология. Лабораторията разполага с пет единици: основната лаборатория в Хайделберг, и офисите на Европейския институт по биоинформатика в Хингстон , Гренобъл, Хамбург, и Монтеротондо близо до Рим. Мисията на EMBL се сустои в това да извърши основни изследвания в молекулярната биология; учени, студенти и посетители да се обучават на всички нива за да могат да предадат своя жизненоважен опит на учените в държавите-членки; разработването на нови инструменти и методи в науките за живота и активно да участват в дейностите по трансфер на технологии. Около 190 студенти са записани в Международната докторантска програма на EMBL. Освен това, лабораторията предлага платформа за диалог с широката общественост чрез различни дейности за комуникация с науката, като например серията лекции, програми за посетителите и разпространението на научни постижения.

За ESA

Европейската космическа агенция (ESA) е пътят на Европа към космоса. Нейната мисия е да развива космическите способности на Европа и да гарантира, че инвестициите в космическия сектор продължават да бъдат полезни на гражданите на Европа и света. ESA е международна организация с 19 държави-членки. Чрез координирането на финансовите и интелектуални ресурси на своите членове, тя може да предприеме програми и дейности, далеч извън обхвата на всяка една европейска страна. ESA работи за изготвянето и разработването на европейска космическа програма. Проектите на ESA се стремят към по-широкото разберене на Земята, непосредствената ни околната среда, нашата слънчева система и Вселената, както и към развитието на сателитни технологии и услуги и насърчаването на индустриите в Европа. ESA също така работи в тясно сътрудничество с космическите организации извън Европа.

За CloudSigma

CloudSigma е истински инфраструктура-като-услуга (IaaS) доставчик, предлагащ гъвкави клауд сървъри и клауд хостинг с висока наличност както в Европа, така и в САЩ. Като клауд доставчика с най-много възможности за персонализация, CloudSigma премахва ограниченията относно това как нейните клиенти разгръщат клауд ресурсите си и предоставя възможности, поставящи на максимални нива отношението на цена към производителност. CloudSigma не само позволява на клиентите си да получават обработващи, дискови, мрежови и други фундаментални компютърни ресурси според техните желания, но и предлага лесното използване на всякакви избрани операционни системи или приложения с пълен администраторски достъп. Резултатът е най-доброто съотношение на клауд производителност и ценова ефективност.

С инфраструктура в European Cloud Hubs на Interxion и Лас Вегаското местоположение на SwitchNap, CloudSigma избира комплексите с най-високо качество по поддържане на операциите на иновативната си инфраструктура. Влиянието на CloudSigma във връзка с равитието й в клауд IaaS-сферата постоянно нараства и тя беше избрана за една от най-добрите 25 клауд компании на Европа за 2010. За повече информация, моля посетете компанията на Twitter @CloudSigma, Facebook или Google+.

За повече информация:

CERN Press Office
+41 (0)22 767 34 32
+41 (0)22 767 21 41
press.office@cern.ch

EMBL Press Office
Lena Raditsch
+49 62213878125
plena.raditsch@embl.de

ESA Press Office
Dr. Maryline Lengert
+39 06 941 80430
maryline.lengert@esa.int

Cloudsigma
March Communications
Meredith L. Eaton
+1 617-960-9877
cloudsigma@marchpr.com

Share this Post