КлаудСигма oбяви съвместна програма за научни изследвания и образование с ICCLab от ZHAW

КлаудСигма oбяви съвместна програма за научни изследвания и образование с ICCLab и ZHAW чрез създаването на “Съвместна програма за научни изследвания и образование” в областта на клауд компютинга

Цюрих, Швейцария – 8 февруари, 2013 г. – CloudSigma, международен, клиентски-ориентиран, истински клауд Infrastructure-as-a-Service (IaaS) доставчик, днес обяви, стартирането на съвместните усилия между ICC Lab, от Zurich University of Applied Science, и CloudSigma създаването на “Съвместна програма за научни изследвания и образование” в областта на клауд компютинга.

Клауд компютингът трансформира ИТ индустрията. Тя непрекъснато се разширява и е нараснала до ниво, което изисква обединиение между научни инициативи и образователни оферти. Ето защо ICC Lab от Zurich University of Applied Science, и CloudSigma обединиха усилия, опит и експертно мнение за създаването на “Съвместна програма за научни изследвания и образование”. ICCLab е установен лидер с много научни изследвания в областта на Cloud Computing и иновативни общности. CloudSigma, от друга страна, предприема постоянни иновативации и подобряване на услугата като основополагащ принцип, на който тя е изградила своя бизнес модел.

Инициативата “Съвместна програма за научни изследвания и образование”” между CloudSigma и ICCLab е един от малкото по рода си в Швейцария, където академична институция с правилния фокус и стратегия се обединява с един от световните лидери доставчици на клауд инфраструктура-като-услуга.

Съвместната инициатива между CloudSigma и ICCLab е да се постигне четири основни цели, изброени тук:

Да се насърчи публичното усвояване на иновациите ни от една по-широка екосистема.

“Еко-система”-та е мрежа от институции, общности, както и от хората около КлаудСигма, ZHAW и ICCLab, включително и по-специално от Европейския съюз Framework Programme Research, Future Internet Public-Private Partnership отделни дейности и швейцарски заинтересовани страни в клауд компютинга.

Да създадат стратегическа интелектуална собственост (СИС).

Генерирането на стратегическа интелектуална собственост (СИС) се определя като процес на развитие на технологии, които са важни за CloudSigma и ZHAW / ICCLab, въз основа на общи и съвместни стратегически изследователски теми.

Да предадат резултатите извън изследванията и проектите, с помощта на open source проекти на търговския пазар.

Предаването на резултатите е най-приоритетната цел. Това трябва да се постигне вътрешно чрез двустранни споразумения за финансиране или чрез използване на външни инструменти като, например, Конфедерационна комисия за технологии и иновации. За да затвърди образователната мисия чрез предаване на критично ноу-хау на бъдещите поколения инженери.

И накрая, инициатива е насочена към предоставянето на ценни знания за студенти в бакалавърска и магистърска степен в ZHAW и заинтересованите страни; за изчислителни облаци чрез прехвърляне на критично ноу-хау към различни специални образователни способи.

Връзката между ZHAW (ICCLab) и CloudSigma ще донесе също ползи за клиентите на CloudSigma. В резултат на съвместните изследвания и иновации, на клиентите на КлаудСигма ще се предлагат нови и / или подобрени клауд услуги, които ще помогнат в създаването на различни и по-ценни приложения и / или улеснение при намаляването на разходите на съществуващите услуги, предлагани от CloudSigma.

Като цяло, “Съвместна програма за научни изследвания и образование” се очаква да спомогне за премахването на много пречки пред развитието на технологиите чрез създаването на ясни sстратегически изследователски теми от една страна, и разбирането на нуждите на клауд доставчиците, от друга. От тази гледна точка, инициативата ще се стреми към премахване на теми, като например липсата на оперативна съвместимост в клаудовете днес, липсата на надеждни клауд услуги и липсата на работещи клауд услуги.

За ICCLab

ICCLab е част от Института за информационни технологии (INIT) в Цюрихския Университе за приложни науки (ZHAW) в Швейцария. С малко под 9000 студенти, 26 програми за бакалавърска степен и 10 поредна магистърски програми, ZHAW е един от най-големите мултидисциплинарни университети за приложни науки в Швейцария. ZHAW поддържа 20 институти и 30 центрове, които заедно предоставят персонализирани образователни и изследователски услуги за публичния и частния сектор. Въз основа на тази основа, ZHAW е присъщо за използване с търговска цел средства и подкрепа за създаване на високотехнологични отделяния на фирми.

Изследванията на ICCLab са посветени изключително на областта на клауд компютинга, покриващи цялото тесте технологии от инфраструктура като услуга (IaaS), прес Платформата-като-услуга (PaaS), Софтуер-като-услуга (SaaS). Проучванията и експлоатацията се основава на всеобхватен и цялостен подход към науката и иновациите, въз основа на трите движещи принципи, а именно ааучна основа, стратегическо въздействие и трансфер на знания.

ZHAW/ ICCLab контакти
Thomas M. Bohnert
Head of ICCLab

За CloudSigma

CloudSigma е истински инфраструктура-като-услуга (IaaS) доставчик, предлагащ гъвкави клауд сървъри и клауд хостинг с висока наличност както в Европа, така и в САЩ. Като клауд доставчика с най-много възможности за персонализация, CloudSigma премахва ограниченията относно това как нейните клиенти разгръщат клауд ресурсите си и предоставя възможности, поставящи на максимални нива отношението на цена към производителност. CloudSigma не само позволява на клиентите си да получават обработващи, дискови, мрежови и други фундаментални компютърни ресурси според техните желания, но и предлага лесното използване на всякакви избрани операционни системи или приложения с пълен администраторски достъп. Резултатът е най-доброто съотношение на клауд производителност и ценова ефективност.

С инфраструктура в European Cloud Hubs на Interxion и Лас Вегаското местоположение на SwitchNap, CloudSigma избира комплексите с най-високо качество по поддържане на операциите на иновативната си инфраструктура. Влиянието на CloudSigma във връзка с развитието й в клауд IaaS-сферата постоянно нараства, а повече информация може да намерите на www.CloudSigma.com ли посещавайки компанията в Twitter @CloudSigma, Facebook и Google+.

Meredith L. Eaton
March Communications
+1-617-960-9877
cloudsigma@marchpr.com

Share this Post