КлаудСигма Въвежда Въглеродно-Неутрални Клауд Сървъри

Цюрих, вторник, 29 юни 2010

CloudSigma AG въведе пълно въглеродно компенсиране във връзка с всички нейни дейности. Всички клиенти на КлаудСигма в момента се ползват от ефективен клауд компютинг с ниско природно въздействие, допълнен от въглеродно компенсиране. Въглеродно-неутралните клауд сървъри на КлаудСигма са първите от своя тип в индустрията. Изчерпателното оценяване беше проведено от myclimate, организация с нестопанска цел, базирана в Швейцария, специализирана в услуги, свързани с въглеродно компенсиране.

Патрик Бейли, CEO разясни “Клауд компютингът по принцип дава възможност за подобряване на общата ефективност на сървърните операции. Ние допълнихме това чрез възприемане на стратегията на избягване, намаляване и компенсиране. Избирайки ефективен център за данни, използвайки модерни енерго-ефективни съоръжения и консумирайки електричество от една от най-зелените мрежи в света, ние изминахме дълъг път по ограничаване на нашето природно въздействие. Компенсирането на останалия въглероден отпечатък формира друга неразделна част от нашия ангажимент към зеления компютинг.”

Клиентите на КлаудСигма ще се възползват автоматично от тази компенсационна схема, която беше застъпена на всички нива в компанията. Фирмата поема напълно разходите за политиката си по отношение на природната среда, поддържайки конкурентни ценови нива, от които потребителите вече се възползват.

Избягване, Намаляване и Компенсиране

Завършването на въглеродната компенсация формира третата и последна част от всеобхватната ни стратегия да изградим компютинг платформа с ниско природно въздействие. Съдържателното изграждане на по-горното означава формиране на политиката ни, основана на процеси по вземане на решения, от самото й начало. Изборът ни на център за данни и местоположение в Швейцария беше в не малка част воден от нашия ангажимент към по-зеления компютинг. Нашият център за данни, управляван от Interxion, се ползва от едни от най-високите нива на енергийна ефективност за център от мултинаемен тип. В допълнение, Швейцария притежава една от най-зелените електрически мрежи в света. Консумацията на електричество до момента е най-големия източник на природно въздействие за фирмата. Чрез широко потребяване на електричество от източници на неговото генериране с ниско природно въздействие, ние още от първия си ден успяхме да избегнем отделянето на значително количество емисии въглероден диоксид.

Избрахме myclimate, заради статуса им на нестопанска организация и, заради техния ангажимент към проекти, имащи съдържателен ефект върху устойчивото развитие и създаването на работни места, както и във връзка с намаляването на чистите емисии на въглероден диоксид.

Патрик продължи “Основателите на фирмата, включително аз, имаме висок ангажимент и разбиране към значимостта на отговорността към природата. Идеята за създаване на по-зелен компютинг е вградена в нашата корпоративна култура и оформя съществена част от нашите всекидневни процеси по вземане на решения.”

Ефективен компютинг = Икономически Ползи

Цената на въглеродния диоксид се очаква да се покачи в кратко- към средносрочен план, заради действията на съответните власти в Европейския Съюз и САЩ, за които се предвижда да въведат нови или да разширят границите и емисионните схеми в корпоративната сфера. Цените на въглеродния диоксид будят засилен интерес към подобряване на ефективността на компютърните ресурси по както природни, така и политически причини. КлаудСигма направи избора си да бъде лидер на пазара спрямо въвеждането на нови начини на функциониране, които могат да допринесат значително към промените, които са необходими в тази връзка.

Патрик завърши: “Сървърите направляват интернет и голяма част от икономическия растеж и техническата иновация, които виждаме днес. Разделянето на икономическия растеж от увеличените емисии на парникови газове обозначава фирми, като нашата, преприемащи действия по подобряване на начина, по който се работи. Ние поемаме водачеството сред доставчиците на клауд услуги чрез доброволно възприемане на ефективни политики и пълен офсет на остатъчното природно въздействие.”

За Повече Информация

Основен уебсайт: https://blog.cloudsigma.com
Раздел, посветен на по-зеления компютинг: https://blog.cloudsigma.com/en/about
myclimate уебсайт: http://www.myclimate.org
Проекти по въглеродна компенсация на myclimate: http://www.myclimate.org/en/carbon-offset-projects.html

За CloudSigma AG

CloudSigma AG, базирана в Цюрих, Швейцария, предоставя чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платформа, предлагаща висока сигурност и гъвкави клауд сървъри. Нашите иновативни уеб-конзола и API са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга опростени и разбираеми. Високо-наличната и надеждна инфраструктура се подкрепя от щедро Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което покрива не само наличност, но и производителност.

Share this Post