Европейските научни специалисти постигат сбъдването на предишна цел, свързана с клауд компютинга

Женева, 9-ти юли 2012:

‘Helix Nebula – the science cloud’, създаден по-рано тази година за поддръжката на огромните IT-изисквания на европейските учени и за обособяването на клауд компютинг пазар за публичния сектор в Европа, днес обяви първоначалното прилагане на своите първи същностни приложения във високо-енергийната физика, молекулярната биология и управлението на риска при природни бедствия. Те бяха приложени върху CloudSigma, Atos и T-Systems за използване от CERN, EMBL и ESA.

Представлявайки сътрудничество между голямата наука и големия безнес, Helix Nebula обединява мощта на водещи IT-доставчици и на трите водещи европейски изследователски центъра (ЦЕРН (CERN), ЕЛМБ (EMBL), и ЕКА (EASA)), получавайки бюджет от €1.8 милиона от Европейската Комисия. Инициативата силно подкрепя програмата за цифрово планиране на Комисията за Европа: тя налага единен подход към регламентите за защита на данните и гъвкаво, ефикасно управление; тя също така има амбициите да подпомага европейското икономическо развитие, правейки услугите си достъпни за широката общественост.

Първите резултати от текущата фаза на доказване на концепцията (PoC) сега показват, че ЦЕРН, ЕЛМБ и ЕКА успяха да развият предизвикателни научни приложения, всяка свързана с десетки хиляди процеси, осъществени в центрове за данни оперирани от Atos, CloudSigma и T-Systems.

Прилагайки бързо флагменското експериментално приложение ATLAS, ЦЕРН успя да тества симулации, които в миналото бяха изпълнявани на Worldwide LHC Computing Grid, достигаки до текущото изявление, свързано с търсенето на хигс бозона. “Тези първоначални тестове потвърдиха, че изграждането на публична клауд инфраструктура от мулти-наемателски и мулти-доставчик тип е огромно начинание, което се нуждае от множество стъпки за завършването си. Така или иначе, първите резултати са много окуражаващи и ние сме уверени, че можем да постигнем целта си през време на двугодишната пилотна фаза”, заяви Frédéric Hemmer, Ръководител на IT Отдела на ЦЕРН.

Екипът на ЕЛМБ (EMBL) успешно успя да приложи и тества своя оригинален софтуерен проект за широкообхватен геномен анализ върху инфраструктурата на различни клауд доставчици. Използвайки огромни масиви от реални геномни данни от съответните тестови машини на ЕЛМБ, тя всеобхватно успя да оцени ключови за дейността си елементи като промяна в ресурсите, ефективност, както и предоставяне според търсенето на ресурси за високопроизводителен компютинг и бързодействащо дисково пространство в тези клаудове. Paul Flicek, Ръководител на Vertebrate Genomics at Европейският Институт по Биоинформатика на ЕЛМБ поясни: “Създаването на достатъчно мощна компютърна инфрaструктура за геномен анализ в клауда не е нещо тривиално. По тази причина, ние сме много доволни от първоначалните резултати от доказването на оперативността на концепцията. Това са важни точки към осигуряване на достъпността на нашия софтуер спрямо учени по целия свят по-късно по време на пилотната фаза на Helix Nebula.”

“ЕКА (ESA) успешно тества широкомащабна обработка и дистрибуция на данни от своите радарни сателити (ERS, Envisat), използвайки инфраструктурата на различни доставчици на клауд инфраструктура. Резултатите показаха, че тези приложения могат да бъдат приложени върху няколко доставчика, въпреки използването на различни технологии. Благодарение на тези клауд активи и на модерните инструменти за комуникация, глобалната научна общност би могла да използва огромните архиви от данни на ЕКА, покриващи 20-годишни наблюдения върху Земята, както и да създаде условия за сътрудничество между научните среди, работещи в различни области”, коментира Volker Liebig, Директор по програмите на ЕКА (ЕSА) за наблюдение на Земята.

Atos, CloudSigma и T-Systems предоставиха клауд компютинг ресурсите за хостинг на тестовите приложения и бяха основополагащи по време на тази PoC фаза.

Atos беше активен в отварянето на своите съществуващи клауд услуги към изследователските организации. Michael Symonds, техният Архитект Базисни Решения, потвърди: “Създаването на клауд от публичен тип за изследователски организации с много високо търсене е много различно от предоставянето на клауд услуги, ориентирани към частни фирмени структури, на компаниите. Отне доста усилия, но ние сме много доволни от тези ранни резултати и сме уверени, че има база за надграждане в бъдещето.”

Robert Jenkin, Главен Технологичен Ръководител на CloudSigma, която вече оперира като доставчик на публични клауд услуги, заяви: “Не само, че този ранен достъп показва, че сме на правилния път, но той ни помага и да идентифицираме нови бизнес възможности за клауд услуги в публичния сектор, които се надяваме да развием през времето на тази пилотна фаза.”

Jurry de la Mar, Директор Международни Продажби – Публичен Сектор в T-Systems, компанията, която беше водеща при определяне на управленския модел за това публично-частно партньорство, заключи: “Като всеки успешен екип, ние се нуждаехме от малко ядро, което да ни позволи да продължим напред. През 2012, ние ще разучим как да разширим членския консорциум с включването на повече доставчици, повече приложения и повече организации от публичния сектор.”

В допълнение към инфраструктурните доставчици, малки и средни компании като SixSq, Terradue и The Server Labs, бяха от жизнена важност по разгръщането на тестовите приложения. Други научни организации и доставчици на услуги са също добре дошли в групата на Helix Nebula – the Science Cloud.

Текущи участници в Helix Nebula: Atos, Capgemini, CERN, CloudSigma, Cloud Security Alliance, CNES, CNR IRIA, DLR, EMBL, ESA, European Grid Infrastructure, Interoute, Logica, the OpenNebula Project, Orange Business Services, SAP, SixSq, Telefonica, Terradue, Thales, The Server Labs, Trust-IT и T-Systems.

За повече детайли и новини относно Helix Nebula – the Science Cloud, моля посетете уебсайта на Helix Nebula, вижте Helix Nebula във Facebook, последвайте Helix Nebula в Twitter или изпратете е-мейл до contact@helix-nebula.eu.

Относно ЦЕРН (CERN)

ЦЕРН, Европейската Организация за Атомни Изследвания, е водещата в световно отношение лаборатория за физика на частиците. Нейният централен офис е в Женева. Към момента, страните, участващи в нея, са: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Румъния е кандидат за член. Израел и Сърбия за асоциирани страни-членки във фазата преди приемане. Индия, Япония, Руската Федерация, САЩ, Турция, Европейската Комисия и ЮНЕСКО имат статут на наблюдатели.

Относно Европейската Лаборатория за Молекулярна Биология (EMBL)

Европейската Лаборатория за Молекулярна Биология (ЕЛМБ) е основен изследователски институт, спонсориран чрез публични средства от 20 страни-членки (Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания), с асоциирана страна-членка Австралия. Изследванията в ЕЛМБ са извършвани от приблизително 85 независими групи, покриващи молекулярната биология. Лабораторията има пет подразделения: основната лаборатория в Хайделберг, изнесени центрове в Хинкстън (Европейския Институт по Биоинформатика), Гренобъл, Хамбург, както и в Монтеротондо в близост до Рим. Крайъгълните камъни на мисията на ЕЛМБ са: да изпълнява базисни изследователски дейности в областта на молекулярната биология; да обучава учени, студенти и посетители на всички нива; да предлага основополагащи услуги на учените в страните-членки; да развива нови инструменти и методи в естествените науки и активно да се ангажира в дейностите по предаване и разпространяване на технологии. Около 190 студенти са включени в международната академична програма на ЕЛМБ. В допълнение, лабораторията предлага платформа за диалог с широката общественост чрез разнообразни дейности за научна комуникация, като серии от лекции, посетителски програми, както и разпространение на научни постижения.

Относно Европейската Космическа Агенция (ESA)

Европейската Космическа Агенция (ESA) е портата на Европа към космоса. Нейната мисия е да споделя развитието на космическите способности на Европа и да гарантира, че продължаването на инвестициите в космическото пространство предоставят ползи на гражданите на Европа и света. ESA е международна организация с 19 страни-членки. Координирайки финансовите и интелектуални ресурси на своите членки, тя може да предприема програми и дейности далеч над мащаба на която и да е европейска страна поотделно. Работата на ESA е да създава рамките на Европейската Космическа Програма и да ги развива докрай. Програмите на ESA са проектирани да научават повече за Земята, нейното непосредствено космическо пространство, нашата Слънчева система и Вселената, както и да развиват сателитно-базирани технологии и услуги, и да подпомагат европейските индустрии. ESA също така работи тясно и с космически организации извън Европа.

Относно CloudSigma

CloudSigma е истински инфраструктура-като-услуга (IaaS) доставчик, предлагащ гъвкави клауд сървъри и клауд хостинг с висока наличност както в Европа, така и в САЩ. Като клауд доставчика с най-много възможности за персонализация, CloudSigma премахва ограниченията относно това как нейните клиенти разгръщат клауд ресурсите си и предоставя възможности, поставящи на максимални нива отношението на цена към производителност. CloudSigma не само позволява на клиентите си да получават обработващи, дискови, мрежови и други фундаментални компютърни ресурси според техните желания, но и предлага лесното използване на всякакви избрани операционни системи или приложения с пълен администраторски достъп. Резултатът е най-доброто съотношение на клауд производителност и ценова ефективност.

С инфраструктура в European Cloud Hubs на Interxion и Лас Вегаското местоположение на SwitchNap, CloudSigma избира комплексите с най-високо качество по поддържане на операциите на иновативната си инфраструктура. Влиянието на CloudSigma във връзка с равитието й в клауд IaaS-сферата постоянно нараства и тя беше избрана за една от най-добрите 25 клауд компании на Европа за 2010. За повече информация, моля посетете компанията в Twitter @CloudSigma, Facebook или Google+.

Контакти с Медиите

CloudSigma:< March Communications
Meredith L. Eaton
+1 617-960-9877
cloudsigma@marchpr.com

CERN Press Office
+41 (0)22 767 34 32
+41 (0)22 767 21 41
press.office@cern.ch

EMBL press contact
Lena Raditsch
Head of Communications and Public Relations
+49 62213878125
lena.raditsch@embl.de

ESA press contact
Dr. Maryline Lengert
Senior Advisor
+39 06 941 80430
maryline.lengert@esa.int

Share this Post