Гъвкаво и сигурно IaaS обслужване: Стартиране на общественo достъпна Бета-услуга

Предоставяне на 14-дневни периоди на оценяване.

Цюрих, петък 4-ти юни 2010

CloudSigma AG стартира общественото предлагане на IaaS-платформата си от бета тип тази седмица. Платформата на КлаудСигма позволява незабавен достъп до изключително гъвкави компютърни ресурси в зависимост от конкретното потребление, без ограниченията, които много IaaS-продукти налагат в момента. Създавайте,променяйте размера и стартирайте мигновено виртуални сървъри от иновативна и интуитивна уеб-конзола или през пълнофункционален API.

Истински Потребителски Компютинг означава Гъвкавост

Потребителите се възползват от напълно гъвкаво ресурсно разпределение, което позволява създаване на сървъри с всякаква комбинация от CPU, RAM и дисково пространство, която те желаят. Виртуалните сървъри използват всякакви x86- или x64-съвместими операционни системи, избрани от потребителя. Библиотека с обществено споделени дискови данни предлага удобен избор от над 150 различни операционни файла. В допълнение, потребителите имат възможността да прикачат по опростен начин техни собствени дискови данни директно в техния профил.

Иновативни модели на ценообразуване

Платформата на КлаудСигма по уникален начин използва както цени на абонаментна основа, така и ситуационно ценообразуване, основано на променливо потребление. Всички ресурси се таксуват в прозрачни и лесни за разбиране единици, например CPU се таксува в ядро-GHz на час. Клиентите могат да избират всякаква комбинация от двата модела на ценообразуване при покупката на ресурси. Моделът на динамично ситуационно ценообразуване измерва натовареността на клауда на всеки 5 минути и настройва цените в съответствие с нея, във връзка с публикувана матрица на ценообразуване.

Потребителите могат да направят огромни спестявания, използвайки системата при пълен контрол от тяхна страна, премествайки във времето компютърната си работа към по-ненатоварени части на деня или седмицата, когато цените са значително по-ниски. Цялата информация за цените е налична чрез RSS-система, усъвременявана на всеки 5 минути. Системата таксува на кратки 5-минутни интервали, а не на по-типичните периоди на часово таксуване. В заключение, потребителите могат да избират да бъдат таксувани в Швейцарски Франкове, Евра, Американски Долари или Британски Лири.

Изпълнителния директор Патрик Бейли заяви: “Ние се опитахме да създадем система на таксуване, която да бъде възможно най-прозрачна и лесна за разбиране. Потребителите могат ясно да видят колко струва всеки ресурс и да изберат как и кога да го използват. Нашата уеб-конзола показва непосредствено текущото използване на ресурса графично и под формата на изчерпателни логове от данни, налични и чрез интерфейса.”

Свобода на данните

Потребителите могат да прехвърлят всички дискови данни пряко чрез сигурен FTPS (FTP през SSL) във всеки един момент. Тази уникална характеристика е идеална за дублиране на данни или прехвърляне на системи към и извън клауда на КлаудСигма.

Обществен Клауд, в който на Сигурността се гледа Сериозно

КлаудСигма въведе някои характеристики по отношение на сигурността, които предлагат значително по-висока защита за потребителите. Всички потребителски дискове са криптирани, използвайки ултра-сигурна 256-битова AES криптираща каскада, която запазва неприкосновеността на личните дискови данни. Профилът на всеки клиент функционира в изолирана мрежа така, че мрежовият трафик на един потребител е недостъпен за други потребители в клауда. Всички данни се съхраняват в рамките на нашия център за данни в Глатбруг, в близост до Цюрих. Никакви данни не се прехвърлят извън Швейцария, която се ползва от някои от най-стриктните закони за поверителност и защита на личните данни (във връзка както с частни лица, така и с фирми) в света.

Мотивация

КлаудСигма беше създадена от основателите й, заради тяхното усещане, че текущите предлагани IaaS-продукти не кореспондират със същността на концепцията за клауд компютинг, както и заради недостатъчното покритие по предоставяне на възможното с текущата технология.

Изпълнителния директор Патрик Бейли продължи: “Ние създадохме платформа, която коригира многото “несъвършенства”, с които текущите потребители на IaaS са запознати, както и притесненията, които все още много имат към клауд компютинга. Ние формирахме предложение, което е по-гъвкаво, по-сигурно и лесно за използване от всичко налично към момента. Ние вярваме, че нашата платформа ще бъде привлекателна за много широк кръг потребители, много от които все още не са се прехвърлили към клауд решение.”

Безплатен Период на Оценяване

КлаудСигма предлага безплатен 14-дневен тестов период с включени значителни компютърни и мрежови ресурси. Няма задължения или изискване за кредитна карта. Патрик Бейли заяви: “Ние сме силно убедени, че когато лицата изпитат използваемостта и разходната ефективност на нашата платформа, те ще продължат да използват нашите услуги и след оценителния период. Ето защо, ние сме щастливи да предложим такъв щедър оценителен пакет без задължения.”

За повече информация

Основен уебсайт: https://blog.cloudsigma.com
Портал, предоставящ продукта: https://autodetect.cloudsigma.com/ui/

Относно CloudSigma AG

CloudSigma AG, намираща се в Цюрих, Швейцария, предлага чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платфрма, предлагаща висока сигурност и гъвкав клауд компютинг. Нашата иновативна уеб-козола, както и нашия API, са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга открит. Инфраструктурата с висока наличност и дублираност е защитена и от обхватно Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което засяга не само наличност, но и производителност.

Share this Post