Въглероден Офсет

КлаудСигма е напълно въглеродно неутрална фирма, избрала да работи с MyClimate за оценяване компенсирането на общите емисии на парникови газове в резултат от дейностите на фирмата. Това включва не само покупката на хардуер и електричество за функционирането на този хардуер, но също така и пътувания на служителите, работни командировки, офис пространство, офис консумативи (като например хартия), както и храна и напитки на служителите

Цялостният подход, предприет спрямо въглеродния офсет от MyClimate, означава, че всички клиенти на КлаудСигма се ползват от въглеродно-неутрален компютинг, включен в нашите стандартни цени.

Една от ключовите причини, поради които КлаудСигма избра MyClimate, беше в нейните строги стандарти при избора на офсет-проекти. Не само, че проектите, в които инвестира КлаудСигма, цялостно покриват независимияЗлатен Стандарт, но също така тя допринася значително и за устойчивото развитие на общностите, за които те се отнасят.

По-долу са посочени няколко примера за текущи проекти на MyClimate, използвани за офсет:

Енергийно Ефективни Печки в Перу

Този проект, в който са включени различни местни неправителствени организации в Перу, преимуществено се стреми към подобряване условията на живот на местното население. За да го постигне, проектът стартира приложението на ефикасни печки за готвене с комини, направени чрез използването на местни материали

Програмата Qori Q’oncha, при която различни местни неправителствени организации в Перу се използват и управляват от Microsol (обществена организация), на първо място се стреми да подобри условията на живот на местното население в дългосрочно отношение. След задълбочено изследване на подходящите технологии за местното население, въвеждането и популяризирането на ефикасни печки с комин чрез програмата се оказва най-добрия избор, както за природно, така и за социално развитие. В допълнение към положителния принос за устойчивото развитие на място, този проект също допринася и за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда: използването на ефикасни печки за готвене намалява търсенето на непълноценно уползотворяван дървен материал за отопление. Това се изразява в намаляване на емисиите CO2 и предпазване на местните гори, като в същото време се намалява и времето, което местното население прекарва в събирането на такъв дървен материал.

Моля, посетете специалната страница на проекта на уебсайта на MyClimate за повече информация.

Брикети на основа биомаса и ефективни печки за готвене в Ютаракханд, Индия

В миналото, като гориво при производството на тухли и стомана в индийската провинция Ютаракханд са се използвали увреждащи климата въглища. Проектът по въглероден офсет на MyClimate подкрепя използването на брикети, направени от възобновима биомаса от горски и земеделски остатъчни продукти. В допълнение, ресторанти, храмове, училища и болници са снабдени с ефективни, бездимни печки.

В Индия, милиони тонове остатъчна биомаса се натрупват на годишна база от горския фонд и земеделските дейности, както и в резултат от производствена дейност. Поради ниската си плътност и високото си съдържание на вода, този отпадъчен материал не може да бъде пряко преработван.

Местната организация Rural Renewable Urja Solutions Pvt. Ltd. (RRUSPL) понастоящем оползотворява този необработен отпадъчен материал като гориво. Произвеждат се брикети от биомаса, които впоследствие се доставят на компании, произвеждащи тухлени пещи и стоманени елементи в провинциите Ютаракханд и Ютар Прадеш в северната част на Индия. Ненавреждащата на климата енергийна суровина по този начин замества въглищата, гориво с висока степен на отделяне на парникови газове, в пещопроизводството и производството на стомана. Машината за брикети вече успешно е използвана в голяма част от Индия, ограничаваща зависимостта на местното население от изкопаеми горива.

Моля, посетете специалната страница на проекта на уебсайта на MyClimate за повече информация.

Моля, посетете страницата за проекти на MyClimate.org за повече подробности по други поддържани проекти.

Share this Post