Хостинг на Вашите Мобилни Приложенияв облака на CloudSigma

Създайте мобилните си приложения върху незабавно скалируема платформа, чиято производителност расте успоредно с клиентската база на приложението.

Използването на мобилни приложения може да се промени драматично за една нощ. Това изисква клауд хостинг платформа, която гарантира висока производителност и гъвкавост, изисквана от повечето мобилни приложения. Само клауд сървърите могат да отговорят на такива изисквания.


Започнете сега…
Заявете своя безплатен 7-дневен тест, без да предоставяте данни за кредитна карта.

РАЗРАБОТВАТЕ И ВНЕДРЯВАТЕ ЗА ВСЯКА МОБИЛНА ПЛАТФОРМАНезависимо дали разработвате за Android, Blackberry, iPhone, iPad или Windows Mobile, трябва да внедрите вашето приложение върху правилната платформа. Открийте високата производителност на клауд сървърите и оставете традиционния уеб хостинг в миналото. Изградете вашето мобилно приложение върху наистина скалируема платформа с висока степен на разполагаемост, която ви позволява да реагирате на търсенето. Нашата Linux KVM технология позволява на всеки клиент да оперира върху свои изолирани сървъри със свободен избор от операционни системи, по-висока производителност, по-задълбочени възможности за конфигуриране и по-сериозни гаранции за изолираност и сигурност.

Мобилни приложения върху клауд сървъри в CloudSigma

С CloudSigma имате пълен контрол върху кореновия каталог и административните функции на вашия клауд сървър, и можете да използвате операционна система по ваше желание. Реализирате вашето мобилно приложение под избрана от вас операционна система, включително Windows и Linux за облачни сървъри. Напълно необвързаните ресурси ви позволяват да избирате и лесно да променяте размерите на вашите сървъри във времето. Открийте клауд услуга, която ви осигурява контрол върху вашите сървъри и върху работоспособността на вашето приложение!


Стартирай моя клауд сървър
Заявете своя безплатен 7-дневен тест, без да предоставяте данни за кредитна карта.