AppFirst Избрана от КлаудСигма за Клауд Мониторинг

Ню Йорк, понеделник 2-ри август 2010

AppFirst, единственият доставчик на активни мониторингови решения в реално време, днес обяви избора си за осъществяване на клауд мониторинг върху КлаудСигма. Фирмата предоставя първото основано на Software-as-a-Service (SaaS)мониторингово приложение спрямо представянето на инфраструктурата, което предлага уникално наблюдение върху дадено цялостно приложение без значение на език, вид на приложението или местоположение (клауд, физически или виртуални сървъри). Партньорството AppFirst – CloudSigma предоставя възможност на IT организации, опериращи в клауда, да се възползват от цената/производителността на клауда, като в същото време са сигурни, че техните приложения покриват изискванията за време на реакция на крайните потребители.

КлаудСигма се ангажира със задълбочено търсене на мониторингово решение, което да предложи на нейните клауд потребители. Отворената платформа на КлаудСигма позволява на потребителите да инсталират всякакви операционни системи и приложения. Това поставя изисквания за мониторингово решение, което да може да се приложи в каквато и да е компютърна среда. В допълнение, клауд компютингът има уникални характеристики, свързани с бърза конфигурация и стартиране, както и лекота на разгръщане на ресурсите, водещи до използване на специфични клауд критерии. По време на оценяването, КлаудСигма изпита способността на AppFirst да предостави изчерпателни и в реално време данни за общото представяне в рамките на минути от инсталацията, без значение на вида приложение.

“Нашите клиенти натоварват и използват в по-олекотен режим сървърите си често, както и поддържат критични разботни приложения, ето защо ние се нуждаехме от мониторингово решение, което да обхване цялостния спектър по отношение на бързина, лекота на използване и всеобхватност”, заяви Патрик Бейли, Изпълнителен Директор на КлаудСигма. “От момента, в който започнахме нашето оценяване, бяхме много впечатлени от решението на AppFirst.”

“Видимостта спрямо това как приложенията се представят в клауда е ключово за неговото възприемане”, заяви Дейвид Рот, Изпълнителен Директор и съосновател на AppFirst. “Екипът на КлаудСигма показа лидерство в областта с признаването на това и техния избор на AppFirst, с който ние се гордеем много.”

Още с регистрирането на потребителите за 14-дневните периоди на безплатно тестване, както на уебсайта на AppFirst, така и на уебсайта на КлаудСигма, на тях ще им бъде предложена възможността за автоматично започване на безплатен тестов период на офертата на другия. Интеграцията още позволява на клиентите да започнат наблюдение на техния КлаудСигма сървър във всеки един момент или незабавно да създадат КлаудСигма сървър с активирано наблюдение.

Повече за AppFirst, Inc.

AppFirst предлага SaaS-базирано управленско решение, показващо статуса на приложението в контекста на инфраструктурното представяне, предоставяйки по този начин уникално пълно наблюдение на IT операциите спрямо поведението и работата на приложенията в целия им портфейл, без значение на език, вид на приложението или местоположение (клауд, физически или виртуални сървъри). Наблюдението върху активното приложение позволява динамичен мониторинг във връзка с понижаване стойността на операциите, откриване на промени преди да се превърнат в проблеми и намаляване на потребителската неудовлетвореност. Основана през 2009, AppFirst е фирмено дружество със седалище в Ню Йорк, подкрепено от FirstMark Capital и First Round Capital. Повече информация може да бъде намерена на www.appfirst.com.

Повече за CloudSigma AG

CloudSigma AG, със седалище в Цюрих, Швейцария, предлага чиста Infrastructure-as-a-Service (IaaS) платформа, обезпечаваща висока сигурност и гъвкав клауд компютинг. Нашите иновативни уеб-конзола и API са проектирани да направят клауд компютинга и клауд хостинга прозрачни. Инфраструктурата с висока степен на наличност и системна сигурност се подкрепя от обхватно Споразумение с Гарантирани Потребителски Параметри, което покрива не само наличност, но и производителност.

Лице за медийна връзка
Pamela Roussos
pamela@appfirst.com
+1 206 696 1846.

Share this Post